Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

16 uwag do cennika PKP PLK

02.05.2018

Do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego trafiło 16 opinii dotyczących projektu cennika PKP Polskich Linii Kolejowych. Prezes UTK postanowił zebrać opinie z rynku kolejowego przed podjęciem decyzji w sprawie zatwierdzenia cennika PKP PLK.

Liczba przesłanych do UTK opinii wskazuje duże zainteresowanie rynku projektem cennika na rozkład 2018/2019. Swoje uwagi przesłali:

 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
 • Arriva RP sp. z o.o.
 • „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o.
 • Koleje Śląskie sp.  z o.o.
 • Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.
 • „Lotos Kolej” sp. z o.o.
 • „Łódzka Kolej Aglomeracyjna” sp. z o.o.
 • „PKP Intercity” S.A.
 • „Przewozy Regionalne” sp. z o.o.
 • Szybka Kolej Miejska sp. z o.o.
 • Centrum Zrównoważonego Transportu
 • Klaster „Luxtorpeda 2.0”
 • Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych
 • osoba prywatna

Nadesłane informacje są analizowane w ramach toczącego się postępowania. Prezes UTK wezwał również zarządcę infrastruktury do przedstawienia dodatkowych informacji i wyjaśnień.

Zarządca PKP PLK zmienił metodologię opracowania stawek po zmianach ustawy o transporcie kolejowym i rozporządzenia w sprawie udostępniania infrastruktury kolejowej. Zarządca wylicza stawki na konkretny przejazd pociągu o danej masie (w przedziałach) po określonej trasie (dla wyliczonej średniej kategorii linii kolejowej). Dotychczas stawki dotyczyły konkretnych odcinków linii oraz masy pociągu. Pierwszy raz zarządca wprowadził część stawki związanej z rodzajem wykonywanych przewozów (mark-up).

Główne uwagi podmiotów dotyczą znaczącego wzrostu stawek jednostkowych opłaty podstawowej dla najlżejszych pociągów oraz jeżdżących  na liniach o niskich parametrach technicznych i o niskim natężeniu ruchu, alokacji kosztów Zarządcy, a także sposobu wprowadzenia przez Zarządcę części stawki związanej z rodzajem wykonywanych przewozów.

Na prawach strony w toczącym się postępowaniu występują: Izba Gospodarcza Transportu Lądowego, Fundacja „Pro Kolej”, Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych  oraz Stowarzyszenie Menedżerów i Ekspertów Transportu Szynowego.

Prezes UTK podejmuje decyzję w terminie 90 dni od dnia otrzymania projektu cennika. Może zatwierdzić go w części dotyczącej sposobu ustalenia stawki jednostkowej opłaty podstawowej i manewrowej albo odmówić zatwierdzenia projektu cennika w przypadku jego niezgodności z  obowiązującymi przepisami.

Termin na wydanie decyzji przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w sprawie cennika PKP PLK upływa 6 czerwca 2018 r.

do góry