Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kwartał dużych wzrostów w przewozach towarowych

30.04.2018

Wzrost masy przewożonych towarów o 14%, o ponad 18% większa praca przewozowa i o 19% praca eksploatacyjna. Tak w przewozach towarowych wygląda porównanie pierwszego kwartału tego roku z wynikami w 2017 r.

Łącznie w pierwszym kwartale przewieziono blisko 62 mln ton, praca przewozowa wyniosła ponad 14,3 mld ton-km, zaś eksploatacyjna ponad 21 mln poc-km. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego w każdym z trzech miesięcy wartości trzech podstawowych parametrów były wyższe od tych z  pierwszych miesięcy roku ubiegłego.

Marzec 2018 r. w porównaniu do poprzedniego roku charakteryzował się wskaźnikami wyższymi odpowiednio o 6% wg masy, 10,2% wg pracy przewozowej oraz 11,6% wg pracy eksploatacyjnej. Wartość przewiezionej masy w marcu wyniosła 21,6 mln ton, praca przewozowa 5 mld ton-km, zaś eksploatacyjna 7,4 mln poc-km.

Szczegółowe dane dostępne są na stronie UTK w dziale Statystyka przewozów towarowych w zakładce Dane eksploatacyjne.

do góry