Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Przewozy Regionalne wnioskują o otwarty dostęp

27.04.2018

Przewozy Regionalne złożyły 12 wniosków o otwarty dostęp. Zostały one opublikowane na stronie Urzędu Transportu Kolejowego. Przed wydaniem decyzji Prezes UTK czeka na ewentualne wnioski o badanie równowagi ekonomicznej. Uprawnieni mogą wnioskować o sprawdzenie, czy nowe połącznia komercyjne nie zwiększą dotacji do pociągów służby publicznej.

Przewozy Regionalne złożyły 12 wniosków o otwarty dostęp. Zostały one opublikowane na stronie Urzędu Transportu Kolejowego. Przed wydaniem decyzji Prezes UTK czeka na ewentualne wnioski o badanie równowagi ekonomicznej. Uprawnieni mogą wnioskować o sprawdzenie, czy nowe połącznia komercyjne nie zwiększą dotacji do pociągów służby publicznej.

Przewozy Regionalne planują uruchomienie pociągów głównie w weekendy i w czasie wakacji. Przewoźnik wnioskuje o otwarty dostęp na 12 trasach: Białystok – Lublin; Częstochowa - Katowice; Katowice – Gdynia Główna;  Łódź Kaliska – Kraków Główny; Kraków Główny – Zator (Przeciszów); Katowice – Zator (Spytkowice);  Kraków Główny – Przemyśl Główny; Wieliczka Rynek Kopalnia – Kraków Główny – Kraków Lotnisko; Lublin – Terespol; Łódź Kaliska – Gdynia Główna; Przemyśl Główny – Lublin; Sandomierz – Wrocław Główny. Wnioski dostępne są na stronie UTK w zakładce Powiadomienia.

Wnioski wpłynęły do UTK 26 marca, jednak okazało się, że wymagają uzupełnienia. Ostatecznie wszystkie poprawnie złożone dokumenty dotarły do urzędu 24 kwietnia. Uprawnieni do składania wniosków o badanie równowagi ekonomicznej mają na to 4 tygodnie od daty zamieszczenia na informacji na stronie internetowej UTK.

Zgodnie z ustawą o transporcie kolejowym Prezes UTK bada, czy proponowane połączenie pasażerskie nie zagraża równowadze ekonomicznej jedynie na wniosek uprawnionego organizatora transportu publicznego, operatora transportu zbiorowego czy zarządcy infrastruktury (więcej informacji na temat podmiotów upoważnionych i otwartego dostępu).

W tym roku Prezes UTK wydał decyzje o przyznaniu otwartego dostępu na trasach krajowych dla dwóch przewoźników pasażerskich. PKP Intercity złożyło 15 wniosków, Arriva RP – jeden. We wszystkich przypadkach decyzja była pozytywna dla wnioskujących.

Wersje jawne decyzji w sprawie przyznania otwartego dostępu zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Prezesa UTK.

do góry