Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Najczęściej do pociągu wsiada się na Pomorzu

26.04.2018

Statystycznie każdy Polak wsiada 8 razy w roku do pociągu. Jednak trzy razy częściej robi się to w województwie pomorskim, a w województwie mazowieckim jeździ się koleją 19 razy w roku. Trzecie miejsce zajmuje Dolny Śląsk nieznacznie przekraczając średnią. Najrzadziej z kolei korzystają mieszkańcy województw podkarpackiego i podlaskiego, którzy podróżują pociągami mniej, niż dwa razy w roku.

Pierwszy raz od wielu lat kolej w 2017 r. przewiozła ponad 300 mln pasażerów. Dane uzyskane przez Urząd Transportu Kolejowego od przewoźników pozwalają zbadać, jak kształtowała się liczba pasażerów w podziale na regiony. Na potrzeby analiz porównawczych UTK zdefiniowano wskaźnik wykorzystania kolei czyli liczbę przejazdów (odprawionych pasażerów) przypadającą na jednego mieszkańca województwa. W stosunku do ubiegłego roku wzrósł on o 0,3 z 7,6 do 7,9 przejazdów na mieszkańca kraju.

- Gęsta sieć linii kolejowych to nie jedyny czynnik wspomagający rozwój przewozów pasażerskich. Najważniejsza jest dobrze skonstruowana oferta dostosowana do potrzeb mieszkańców i gości regionu. Głównymi jej składnikami jest przede wszystkim dopasowany rozkład jazdy oraz nowoczesny tabor i satysfakcjonujący poziom obsługi ­- ocenia Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Najwyższy poziom wskaźnika w 2017 r. miało województwo pomorskie, gdzie wyniósł on 24 (wzrost o 0,7 przejazdu na 1 mieszkańca). Kolejnym województwem w zestawieniu jest Mazowsze, gdzie również odnotowano wzrost (o 0,2 przejazdu na 1 mieszkańca), a wskaźnik wykorzystania wyniósł 19,1. Te dwa regiony od lat przodują w pasażerskim ruchu kolejowym. Głównym powodem jest rozwinięta sieć połączeń aglomeracyjnych. W przypadku Mazowsza również duży wpływ miała liczba odprawionych w tym województwie pasażerów PKP Intercity, która wyniosła ponad ¼ wszystkich pasażerów tego przewoźnika. Trzecie miejsce w zestawieniu zajęło województwo dolnośląskie z liczbą 8,6 przejazdów. W porównaniu do 2016 r. liczba ta wzrosła o 0,9 przejazdu na 1 mieszkańca. Z trzeciego na czwarte miejsce spadło województwo wielkopolskie. Tu średnia liczba przejazdów na mieszkańca regionu zmalała z 8,2 do 7,8.

Najrzadziej z kolei korzystali mieszkańcy województwa podkarpackiego (1,7). Przejazdy pociągami nie były również popularne na Podlasiu (1,8) oraz w województwach świętokrzyskim i lubelskim (wskaźnik na poziomie 2,2 w obu regionach).

Największy roczny wzrost procentowy wskaźnika wykorzystania UTK odnotował w województwach łódzkim (34%), podlaskim (20%) i świętokrzyskim (18%). Współczynnik ten najbardziej spadł w województwie wielkopolskim (o 5%). Na tym obszarze trwa wiele prac modernizacyjnych infrastruktury kolejowej. Należy mieć jednak na uwadze, że po ustaniu utrudnień na poszczególnych liniach pasażerowie chętnie wracają na kolej.

Liderem, jeśli chodzi o liczbę przewiezionych pasażerów kolei, jest Mazowsze. W ubiegłym roku w tym województwie odprawiono 102,3 mln podróżnych. W porównaniu do 2016 r. liczba pasażerów wzrosła o 1,2 mln osób. W województwie pomorskim, drugim pod względem liczby odprawionych pasażerów, również odnotowano wzrost. W 2016 r. odprawiono tam 53,7 mln pasażerów, a w 2017 r. 55,5 mln. Województwem, w którym w 2017 roku wystąpił największy wzrost liczby odprawionych pasażerów było województwo łódzkie – z 9,7 mln w 2016 r. do 12,8 mln w 2017 r (wzrost o prawie 32%).

Dla mediów

Plik audio (MP3) z wypowiedzią Prezesa Ignacego Góry

Plik wideo (MP4) z wypowiedzią Prezesa Ignacego Góry

  • Wykorzystanie kolei w województwach
do góry