Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Otwarty dostęp dla PKP Intercity oraz Arrivy

24.04.2018

Prezes UTK wydał decyzje o przyznaniu otwartego dostępu na trasach krajowych dla dwóch przewoźników pasażerskich. PKP Intercity złożyło 15 wniosków, Arriva RP – jeden. We wszystkich przypadkach decyzja była pozytywna dla wnioskujących.

PKP Intercity zamierza uruchomić pociągi komercyjne w  relacjach:

 1. Kołobrzeg – Przemyśl,
 2. Gdynia – Zakopane,
 3. Łódź Fabryczna – Hel,
 4. Gdynia Główna – Gliwice,
 5. Gdynia Główna – Bielsko-Biała Główna,
 6. Warszawa Wschodnia – Jelenia Góra,
 7. Warszawa Wschodnia – Świnoujście,
 8. Warszawa Wschodnia – Zielona Góra,
 9. Terespol (gr.) – Kunowice (gr.),
 10. Lębork – Łeba,
 11. Słupsk – Ustka,
 12. Terespol (gr.) – Zebrzydowice (gr.),
 13. Gdynia – Zebrzydowice (gr.),
 14. Warszawa Wschodnia – Chałupki (gr.),
 15. Kunowice (gr.) – Chałupki (gr.).

Prezes UTK przyznał również otwarty dostęp Arrivie RP w relacji Wejherowo – Warszawa Lotnisko Chopina. W tym przypadku uznano, że nowe połączenie będzie uzupełnieniem istniejącej oferty przewozowej realizowanej w związku z umowami o świadczenie usług publicznych.

Na większości tras PKP Intercity będzie realizowało przewozy od 9 grudnia 2018 r. do 9 grudnia 2023 r. Wyjątek stanowi trasa Warszawa Wschodnia – Zielona Góra. W tym przypadku prawo do uruchomienia pociągów komercyjnych zostało ustalone od 14 grudnia 2019 r. do 9 grudnia 2023 r. Arriva RP będzie mogła uruchomić pociągi na trasie Wejherowo – Warszawa Lotnisko Chopina od 10 grudnia 2018 r. do 9 grudnia 2023 r.

Zgodnie z ustawą o transporcie kolejowym Prezes UTK bada, czy proponowane połączenie pasażerskie nie zagraża równowadze ekonomicznej jedynie na wniosek uprawnionych organizatora transportu publicznego, operatora transportu zbiorowego czy zarządcy infrastruktury (więcej informacji na temat podmiotów upoważnionych i otwartego dostępu). Wnioski o badanie równowagi ekonomicznej wpłynęły w 11 postępowaniach, dotyczących zarówno PKP Intercity i Arriva RP. Prezes UTK uznał, że proponowane połączenia nie wpłyną na obniżenie przychodów z przewozów realizowanych ze środków publicznych. Zgodnie z ustawą o transporcie kolejowym Prezes UTK w badaniu, uznaje równowagę ekonomiczną umowy o świadczenie usług publicznych za zagrożoną, w przypadku gdy skutkiem proponowanej usługi będzie inne niż nieistotne obniżenie przychodów z przewozów realizowanych na podstawie umowy.

Z uwagi na złożone wnioski o badanie równowagi ekonomicznej , Prezes UTK wprowadził do decyzji klauzule minimalizujące wpływ nowych połączeń komercyjnych na umowy o świadczenie usług publicznych. W przypadku prac modernizacyjnych i remontowych ograniczających przepustowość linii kolejowych, pierwszeństwo w uruchomieniu będą miały pociągi ważne z punktu widzenia społeczno-gospodarczego kraju – czyli świadczące usługi publicznego transportu zbiorowego.

Wersje jawne decyzji w sprawie przyznania otwartego dostępu, zawierające szczegóły dotyczące m.in. rozkładu jazdy planowanych połączeń, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Prezesa UTK pod numerami od 2/2018 do 17/2018.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, Dz. U. z 2017 r., poz. 2117 z późn. zm.,
 • Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) Nr 869/2014, Dz. Urz. UE. L 239 z 12 sierpnia 2014 r. s.1.

do góry