Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zgłoszenia na dzień otwarty w UTK

16.04.2018

Tylko do najbliższego piątku – 20 kwietnia 2018 r. do godz. 16:00 można się zgłosić na dzień otwarty w Urzędzie Transportu Kolejowego. Wcześniejsze umówienie pozwoli na rezerwację czasu potrzebnego na spotkanie z Prezesem UTK lub z przedstawicielami wybranego departamentu, a nam pozwoli przygotować się do rozmowy.

W piątek, 27 kwietnia 2018 r. eksperci Urzędu dostępni będą w godzinach 10:00 – 14:00. Spotkać się będzie można z Prezesem UTK oraz dyrektorami wszystkich komórek merytorycznych. Dzień otwarty to okazja by porozmawiać z ekspertami UTK, wyjaśnić wątpliwości czy poszukać rozwiązania problemu. Na spotkania prosimy  umówić się za pośrednictwem formularza elektronicznego (poniżej). Formularz będzie aktywny do 20 kwietnia do godz. 16:00.

Do dyspozycji gości będzie Prezes UTK Ignacy Góra oraz eksperci z poszczególnych departamentów:

  • Departamentu Monitorowania i Bezpieczeństwa (zagadnienia związane m.in. z certyfikacją przewoźników, zarządców infrastruktury i ECM, świadectwami bezpieczeństwa dla bocznic, sprawozdawczością dotyczącą wypadkowości, współpracą z PKBWK);
  • Departament Personelu i Przepisów (zagadnienia związane m.in. z licencjami maszynistów, ośrodkami szkolenia, ośrodkami medycyny pracy);
  • Departament Planowania i Nadzoru (zagadnienia związane z nadzorem Prezesa UTK);
  • Departament Przewozów Pasażerskich (zagadnienia takie jak decyzje o otwartym dostępie dla przewoźników pasażerskich, ochrona praw pasażera; obsługa pasażerów);
  • Departament Regulacji Rynku (zagadnienia związane m.in. z dostępem do infrastruktury kolejowej, udostępnianiem infrastruktury usługowej, stawkami za dostęp do infrastruktury, licencjonowaniem transportu kolejowego);
  • Departament Techniki i Wyrobów (zagadnienia związane m.in. wymaganiami i procedurami uzyskania świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu urządzenia i budowli mających wpływ na poziom bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz potwierdzaniem za zgodność z typem). Tu wszystkie terminy zostały już zarezerwowane!

Spotkanie odbędzie się w siedzibie UTK w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 134 (nieopodal dworca Warszawa Zachodnia), budynek Gamma, XII piętro. Przed wejściem należy zgłosić się do recepcji i wziąć kartę pozwalająca na wejście do budynku.

Od grudnia 2015 r. pod hasłem „Piątki z UTK” organizujemy spotkania z rynkiem. Podczas „Piątków” pracownicy UTK, zarówno z centrali, jak i z oddziałów terenowych są gotowi odpowiedzieć na wszelkie pytania. Często poruszane są zagadnienia dotyczące m. in. interpretacji przepisów prawa, nieprawidłowości wykazanych podczas kontroli czy zasad nadzoru nad pracą komisji kolejowych. Istotnymi kwestiami omawianymi na spotkaniach są zagadnienia dotyczące np. Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) w przedsiębiorstwach kolejowych czy roli pełnomocnika ds. przewozu towarów niebezpiecznych. Wśród omawianych zagadnień znalazły się też kwestie zasad wprowadzania wyrobów kolejowych na rynek, utrzymania pojazdów czy licencji maszynisty. Spotkania te organizowane są cyklicznie w co drugi piątek. Terminarz i formularz do zapisów dostępny jest na stronie głównej Urzędu w dziale Polecamy -> Piątki z UTK.

 

do góry