Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Ułatwienie wprowadzania danych do rejestru ERATV

12.04.2018

Urząd Transportu Kolejowego przygotował formularz opracowany na podstawie decyzji wykonawczej Komisji w sprawie europejskiego rejestru typów pojazdów kolejowych dopuszczonych do eksploatacji. Proponowane ułatwienie pozwoli na szybsze wprowadzenie danych niezbędnych do rejestracji typu pojazdu w europejskim rejestrze dopuszczonych typów pojazdów kolejowych (ERATV).

Producent pojazdu kolejowego powinien wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji przekazać wszelkie dane niezbędne do rejestracji typu pojazdu w ERATV. Dane powinny być zgodne ze stanem faktycznym i odpowiadać wynikom weryfikacji pojazdu uzyskanym w procesie certyfikacji przez jednostki badawcze. W tym celu wnioskodawca może przekazać dane wraz z wnioskiem (przy wykorzystaniu załączonego formularza złożonego w formie papierowej lub elektronicznej po uprzednim wypełnieniu i podpisaniu), bądź też uzupełnić samodzielnie dane w bazie ERATV po otrzymaniu  uprawnień. Uprawnienia są nadawane dla konkretnego projektu.

Informacje o typach pojazdów kolejowych dopuszczonych do eksploatacji są dostępne na stronie  European Register of Authorised Types of Vehicles.

Formularz znajduje się w dziale Dokumenty do pobrania > Zezwolenia na dopuszczenie pojazdówWniosek o wydanie zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu.

Odwołania prawne:

Decyzja wykonawcza Komisji nr 2011/665/UE z dnia 4 października 2011 r. w sprawie europejskiego rejestru typów pojazdów kolejowych dopuszczonych do eksploatacji (Dz. Urz. UE L 264 z 8 października 2011 r., s. 32).

 

do góry