Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zapraszamy na dzień otwarty. Na spotkanie można się umówić korzystając z formularza

09.04.2018

27 kwietnia 2018 r. zapraszamy na dzień otwarty w Urzędzie Transportu Kolejowego. Odbędzie się on z udziałem Prezesa UTK oraz dyrektorów poszczególnych komórek merytorycznych. Dzień otwarty to okazja by porozmawiać w jednym miejscu z ekspertami UTK, wyjaśnić wątpliwości czy poszukać rozwiązania problemu.

W piątek, 27 kwietnia 2018 r. eksperci Urzędu dostępni będą dla gości w siedzibie UTK w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 134 w godzinach 10:00 – 14:00. Prosimy  umówić się na spotkania za pośrednictwem formularza elektronicznego. Wcześniejsze zgłoszenie tematu pozwoli lepiej przygotować się do spotkania.

Do dyspozycji gości poza Ignacym Górą, Prezesem UTK będą eksperci z poszczególnych departamentów:

  • Departamentu Monitorowania i Bezpieczeństwa (zagadnienia związane m.in. z certyfikacją przewoźników, zarządców infrastruktury i ECM, świadectwami bezpieczeństwa dla bocznic, sprawozdawczością dotyczącą wypadkowości, współpracą z PKBWK);
  • Departament Personelu i Przepisów (zagadnienia związane m.in. z licencjami maszynistów, ośrodkami szkolenia, ośrodkami medycyny pracy);
  • Departament Planowania i Nadzoru (zagadnienia związane z nadzorem Prezesa UTK);
  • Departament Przewozów Pasażerskich (zagadnienia takie jak decyzje o otwartym dostępie dla przewoźników pasażerskich, ochrona praw pasażera; obsługa pasażerów);
  • Departament Regulacji Rynku (zagadnienia związane m.in. z dostępem do infrastruktury kolejowej, udostępnianiem infrastruktury usługowej, stawkami za dostęp do infrastruktury, licencjonowaniem transportu kolejowego);
  • Departament Techniki i Wyrobów (zagadnienia związane m.in. wymaganiami i procedurami uzyskania świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu urządzenia i budowli mających wpływ na poziom bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz potwierdzaniem za zgodność z typem).

Dzień otwarty 27 kwietnia będzie  wyjątkowy, bo udział w nich wezmą Prezes UTK i dyrektorzy departamentów. Jednak spotkania pod hasłem „Piątki z UTK” organizujemy w Urzędzie Transportu Kolejowego od grudnia 2015 r. Podczas „Piątków” pracownicy UTK, zarówno z centrali, jak i z oddziałów terenowych są gotowi odpowiedzieć na wszelkie pytania. Często poruszane są zagadnienia dotyczące m. in. interpretacji przepisów prawa, nieprawidłowości wykazanych podczas kontroli czy zasad nadzoru nad pracą komisji kolejowych. Istotnymi kwestiami omawianymi na spotkaniach są zagadnienia dotyczące np. Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) w przedsiębiorstwach kolejowych czy roli pełnomocnika ds. przewozu towarów niebezpiecznych. Wśród omawianych zagadnień znalazły się też kwestie zasad wprowadzania wyrobów kolejowych na rynek, utrzymania pojazdów czy licencji maszynisty.

 

 

do góry