Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Dołącz do grona Sygnatariuszy Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym

26.03.2018

Działasz w branży kolejowej, a bezpieczeństwo jest twoim priorytetem? Dołącz do grona Sygnatariuszy Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym i razem kształtujmy bezpieczną i nowoczesną kolej!

Transport kolejowy jest sektorem transportu szczególnie wymagającym jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Jest ono bowiem kluczowym i niezbędnym warunkiem zrównoważonego rozwoju branży kolejowej, dlatego każdy prowadzący działalność w obszarze kolejowym powinien w ramach swojej działalności utrzymywać i podnosić jego poziom.

Deklaracja została stworzona z myślą o wszystkich uczestnikach rynku kolejowego. Promuje ona aktywność w podejmowaniu wszelkich działań podnoszących poziomu bezpieczeństwa transportu kolejowego. Dotychczas Deklarację podpisało 170 Sygnatariuszy, w tym między innymi: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych, Komenda Główna Policji, Urząd Lotnictwa Cywilnego, Transportowy Dozór Techniczny, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, przewoźnicy, zarządcy i podmioty odpowiedzialne za utrzymanie infrastruktury, jednostki certyfikujące, jednostki naukowe i badawcze, producentów taboru oraz urządzeń kolejowych, stowarzyszenia, a także media.

Sygnatariusz Deklaracji zobowiązuje się do przestrzegania i stosowania się do kilku zasad:

  • postrzeganie bezpieczeństwa jako wartości nadrzędnej dla pracowników i organizacji,
  • akceptowanie standardów bezpieczeństwa i zintegrowanie ich z codzienną działalnością,
  • szczere i otwarte postępowanie ze słabymi punktami, ukierunkowanie na znalezienie rozwiązań,
  • odchodzenie od przypisywania winy,
  • rejestrowanie i analizowanie zaistniałych zdarzeń,
  • zgłaszanie wszelkiego rodzaju nieprawidłowości i błędów,
  • rzetelny wewnętrzny nadzór nad realizacją procesów systemów zarządzania,
  • ciągłe doskonalenie systemów zarządzania poprzez wdrażanie działań korygujących i zapobiegawczych,
  • zero tolerancji dla naruszeń przepisów prawa oraz procedur wewnętrznych.

Sygnatariusze mogą również brać udział w Konkursie o nagrodę Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Naszym celem jest bezpieczna kolej, dlatego chcemy, aby w inicjatywę włączyła się jak największą liczba uczestników rynku kolejowego.

Aby dołączyć do grona sygnatariuszy należy przesłać zgłoszenie za pośrednictwem dedykowanego formularza.

Więcej o Deklaracji oraz Konkursie można przeczytać na stronie internetowej Urzędu. Dodatkowe informacji można uzyskać pod numerem 22 749 14 40.

 

do góry