Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Punktualność przewozów towarowych - czwarty kwartał 2017 r.

15.03.2018

W IV kwartale 2017 roku punktualność kolejowych przewozów towarowych wyniosła 34,18%. W poprzedzającym kwartale była na poziomie 37,11%. Średni czas opóźnień pociągów towarowych w IV kwartale to 643 minut.

Największy odsetek stanowiły pociągi opóźnione powyżej 120 minut, łącznie 77,9%. W poprzednim kwartale było to 76,3%. Licencjonowani przewoźnicy kolejowi uruchomili w IV kwartale 2017 roku blisko 121,2 tysiąca tras co stanowiło wynik porównywalny do III kwartału 2017 roku. W IV kwartale przewoźnicy kolejowi odwołali 10 321 pociągów towarowych.

Szczegółowe dane dotyczące punktualności w przewozach towarowych za IV kwartał 2017 dostępne są na stronie UTK w zakładce Statystyka przewozów towarowych.

do góry