Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

UTK sprawdził procedury bezpieczeństwa

14.03.2018

Urząd Transportu Kolejowego wezwał przedsiębiorstwa kolejowe do weryfikacji procedur systemu zarządzania bezpieczeństwem (SMS) obowiązujących w przypadku aktów chuligańskich, wandalizmu oraz o podłożu terrorystycznym. Wiele spółek wprowadziło innowacyjne rozwiązania.

W odpowiedzi na wezwanie UTK spółki kolejowe poinformowały o wynikach przeglądu procedur systemu zarządzania bezpieczeństwem (SMS), testowania scenariuszy oraz wdrażanych projektach. Wśród najciekawszych pomysłów były m.in.:

  • aplikacje w służbowym telefonie komórkowym do szybkiego i dyskretnego powiadamiania o zagrożeniach,
  • elektroniczne systemy zabezpieczające przed nieuprawnionym wejściem lub uruchomieniem lokomotywy, działające na zasadzie kart zbliżeniowych,
  • drzwi z klamkami skutecznie utrudniającymi dostęp do kabiny pojazdu osobom nieupoważnionym oraz umożliwiającymi szybką ewakuację załogi w sytuacji zagrożenia.

Ważna jest również wymiana doświadczeń oraz wspólne testowanie scenariuszy zagrożeń przez różne przedsiębiorstwa. Część przedsiębiorstw kolejowych prowadzi wspólne ćwiczenia i opracowuje nowe metody reakcji na pojawiające się zagrożenia.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zainicjował dodatkowe działania, by przedsiębiorstwa kolejowe mogły skutecznie przeciwdziałać zdarzeniom takim jak to, do którego doszło 14 września 2017 r. w Legionowie.  Do lokomotywy prowadzącej pociąg towarowy wtargnął agresywny mężczyzna i próbował uprowadzić pociąg. Dyżurny ruchu skierował pociąg na boczny tor. Dzięki właściwej postawie maszynisty i dyżurnego ruchu incydent zakończył się bez negatywnych skutków.

 

do góry