Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

UTK wskazuje, jak prawidłowo kwalifikować wypadki potrącenia przez pociągi

13.03.2018

Komisje kolejowe często błędnie kwalifikują przyczynę potrącenia np. osoby leżącej na torach jako zdarzenie związane z ruchem pociągu a nie najechanie przez pojazd kolejowy. Urząd Transportu Kolejowego dąży do tego, by komisje prawidłowo rozróżniały te kategorie. Poprawna kwalifikacja jest bowiem podstawą do formułowania trafnych wniosków zapobiegawczych, tworzenia rzetelnych statystyk oraz przede wszystkim do podnoszenia poziomu bezpieczeństwa transportu kolejowego.

Jednym z typów zdarzeń są potrącenia osób nieupoważnionych znajdujących się na terenie kolejowym poza przejazdami kolejowymi. W ramach nadzoru Prezesa UTK zidentyfikowano liczne postępowania, w których komisje kwalifikują przyczynę bezpośrednią tego typu wypadków do kat. B35 (zdarzenia z osobami związane z ruchem pojazdu kolejowego (wskakiwanie, wypadnięcie z pociągu, silny dojazd lub gwałtowne hamowanie)), pomimo, że okoliczności jasno wskazują jako przyczynę bezpośrednią kategorię B34, (najechanie pojazdu kolejowego na osoby podczas przechodzenia przez tory poza przejazdami kolejowymi lub przejściami).

Klasyfikacja przyczyny bezpośredniej zdarzenia (do kategorii B34 lub B35) wynika z zapisów rozporządzenia w sprawie poważnych wypadków, wypadków i incydentów w transporcie kolejowym.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego z mocy ustawy nadzoruje postępowania prowadzone przez komisje kolejowe. Do zadań tych komisji należy m.in. zidentyfikowanie rzeczywistych przyczyn zdarzeń kolejowych wraz z określeniem środków zapobiegawczych. Pozwala to uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości i w efekcie przyczynia się do poprawy poziomu bezpieczeństwa transportu kolejowego.

Stanowisko opublikowane przez Prezesa UTK ma ułatwić komisjom kolejowym procedowanie spraw związanych z występującymi na obszarze kolejowym zdarzeniami kolejowymi oraz zapewnić jednolite podejście do badania przyczyn tego typu zdarzeń.

do góry