Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Podsumowanie kontroli pociągów w czasie ferii

06.03.2018

W czasie ferii zimowych inspektorzy Urzędu Transportu Kolejowego prowadzili dodatkowe kontrole pociągów. Sprawdzili ponad 100 składów. Nie wykryli znaczniejszych uchybień. Oznacza to, że poprawia się jakość obsługi podróżnych.

Podczas zimowych ferii Prezes UTK prowadził działania kontrolne mające na celu weryfikację warunków i komfortu podróży oraz zapewnienia przestrzegania praw pasażerów. Na terenie całego kraju pracownicy UTK skontrolowali 108 pociągów różnych przewoźników kolejowych. Sprawdzili stan techniczny i oznakowanie taboru, obsługę pasażerów oraz frekwencję podróżujących w pociągach. W większości przypadków inspektorzy nie stwierdzili żadnych nieprawidłowości. W nielicznych sytuacjach kontrolerzy odnotowali niesprawne drzwi, system nagłośnienia lub oświetlenie, częściowo wadliwe ogrzewanie, nieodpowiednie warunki higieniczno-sanitarne, czy brak odpowiedniego oznakowania wewnątrz pociągu.  

Przewoźnicy zostali zobowiązani przez Prezesa UTK do usunięcia powstałych naruszeń oraz prowadzenia stałej weryfikacji i podjęcia działań profilaktycznych w celu uniknięcia ponownych usterek.

Ferie zimowe każdego roku są okresem wzmożonego ruchu pasażerów na kolei. Również w tym roku wystąpiła zwiększona liczba podróżnych, która szczególnie wzrastała w dniach rozpoczęcia i zakończenia ferii w poszczególnych województwach. Aby zapewnić bezpieczeństwo i komfort podróży inspektorzy UTK przeprowadzali dodatkowe kontrole pociągów aż do zakończenia ostatniej tury ferii zimowych.

Pasażerowie, którzy chcą złożyć skargę lub reklamację w pierwszej kolejności powinni kontaktować się z przewoźnikiem. Jeśli odpowiedź nie będzie satysfakcjonująca, można skontaktować się z Urzędem Transportu Kolejowego za pomocą formularza internetowego lub wiadomości e-mail. Infolinia 22 460 40 80 dotycząca praw pasażerów jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 - 16.15. .

Pasażerowie, których roszczenie finansowe nie zostało uwzględnione, mogą także wziąć udział w postępowaniu polubownym prowadzonym przez Rzecznika Praw Pasażera Kolei. Szczegóły dostępne są na stronie www.pasazer.gov.pl .

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przyjmuje również zgłoszenia podróżnych w zakresie bezpieczeństwa w ruchu kolejowym. W tych sprawach można skontaktować się za pomocą formularza internetowego, wiadomości e-mail  lub pod numerem telefonu 22 749 15 85.

do góry