Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Przewozy towarowe w styczniu 2018 r.

28.02.2018

Styczeń z dużymi wzrostami w przewozach towarowych. Po bardzo udanym całym roku 2017, początek tego roku przyniósł wzrost o ponad 20% w masie przewiezionych towarów.

W styczniu 2018 r. wyniki przewozu towarów były zbliżone do tych z drugiego półrocza 2017 r. Masa przewiezionych towarów wyniosła blisko 20,9 mln ton, co oznacza w porównaniu do stycznia 2017 r. wzrost o ponad 22,3%. Praca przewozowa wzrosła o blisko 29%, a jej wartość wyniosła blisko 4,8 mld ton-km, praca eksploatacyjna w tym okresie wyniosła blisko 7 mln i była wyższa o ponad 27,3%. Na takie wyniki wpływ ma wiele czynników. Wśród nich są m.in. remonty i modernizacje infrastruktury kolejowej. Inwestycje te wymagają dowozu kruszyw i pozostałych materiałów, generując duże zapotrzebowanie na usługi transportowe dla przedsiębiorstw kolejowych. Prowadzone prace jednocześnie wymagają od przewoźników jak najbardziej elastycznej oferty oraz współdziałania by minimalizować koszty związane z zamknięciami torowymi w przypadku realizacji pozostałych kontraktów. Na wyniki przewozowe wpływ ma również ogólna koniunktura gospodarcza. W stosunku do ubiegłego roku 38 spółek realizujących przewozy odnotowała wzrosty przewiezionej masy.

 Szczegółowe dane dostępne są na stronie UTK w dziale Statystyka przewozów towarowych.

do góry