Nawigacja

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Powoli wzrasta liczba maszynistów

22.02.2018

W ciągu minionego roku liczba osób pracujących na stanowiskach związanych z prowadzeniem pojazdów kolejowych zwiększyła się o ponad 500. Tym samym w zawodzie maszynisty pracuje już ponad 17 tysięcy osób.

Na początku 2017 r. na stanowiskach związanych z prowadzeniem pojazdu kolejowego pracowało ponad 16,5 tysiąca osób, w zdecydowanej większości z uprawnieniami maszynisty pojazdu trakcyjnego. W ciągu 12 miesięcy liczba ta przekroczyła 17 tysięcy. Największą grupę stanowią wśród nich osoby w przedziale wiekowym 50 – 59 lat (41%), a najmniejszą – najmłodsi maszyniści poniżej 30 roku życia (7%). - Wzrost liczby maszynistów może cieszyć bo daje nadzieje na zmniejszenie tzw. luki pokoleniowej. Wierzę, że do zmiany trendu przyczyniły się również działania Urzędu Transportu Kolejowego. Jako pierwsi zaczęliśmy alarmować  o brakach w tym zespole. Liczę na to, że sytuacja z 2017 roku powtórzy się w kolejnych latach i na kolei będzie przybywać coraz więcej młodych ludzi – stwierdza Ignacy Góra, Prezes UTK.

Poniżej wykres przedstawia podział procentowy wg struktury wieku.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy struktura wieku maszynistów nieznacznie się zmieniła. W dalszym ciągu ponad połowa z nich ma co najmniej 50 lat, lecz udział największego przedziału wiekowego (50 – 59 lat) zmniejszył się z 46 % do 41%. Zwiększył się natomiast udział grupy maszynistów najmłodszych (do 30. roku życia): z 6% do 7%, oraz najstarszych (powyżej 60. roku życia):  z 12% do 15%.

Zmiany te ilustruje poniższy wykres.

Jednak zwiększenie liczby maszynistów w niewielkim stopniu przekłada się na zmianę niekorzystnych trendów demograficznych i zniwelowanie luki pokoleniowej. W 2018 r. możliwość przejścia na emeryturę uzyska bowiem ponad 700 maszynistów. Natomiast najwięcej maszynistów – powyżej 900 – będzie mogło odejść z zawodu w 2020 r. Biorąc pod uwagę najbliższe 4 lata rynek kolejowy może opuścić prawie 3,5 tysiąca maszynistów.

Poniżej piramida wieku maszynistów z wyróżnionymi rocznikami nabywającymi uprawnienia emerytalne

W gronie prawie 17 tys. maszynistów jest tylko 30 kobiet posiadających licencję maszynisty. Dlatego wielkość luki pokoleniowej najlepiej ilustruje poniższy wykres, pokazujący strukturę wieku maszynistów na tle struktury wiekowej całej populacji mężczyzn w Polsce (jednostki umowne, służą jedynie do ilustracji).

 

do góry