Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zmiana opłat za rejestrację w NVR i zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji pojazdów kolejowych

13.02.2018

Od nowego roku obniżeniu ulegają opłaty za rejestrację pojazdu w krajowym rejestrze pojazdów (NVR). Za rejestrację pojazdu w NVR trzeba teraz zapłacić 100 zł (dotąd 200 zł), a za zmianę danych w NVR 50 zł (dotychczas 200 zł) za pojazd. Znacznej obniżce ulegają też opłaty za wydanie zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego zgodnego z dopuszczonym typem. Zmiany te wprowadza nowelizacja rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

Istotna zmiana dotyczy opłat za wydanie zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego zgodnego z dopuszczonym typem.  Dotychczasowe stawki nie wyróżniały odrębnych opłat za wydanie zezwolenia dla pojazdów zgodnych z dopuszczonym typem. Proces dopuszczania do eksploatacji takich pojazdów jest mniej pracochłonny, niż dopuszczenie do eksploatacji po raz pierwszy. Ze względu na fakt, że procedura obejmuje głównie weryfikację deklaracji zgodności z typem, za zasadne uznane zostało obniżenie opłat. Nowe opłaty za zezwolenia wynosić będą od 300 zł do maksymalnie 2 000 zł za projekty związane ze pracochłonnością ponad 50 godzin. Dotychczas opłaty te wynosiły od 4 000 zł do równowartości 3 000 euro (ok. 12 600 zł). Prosimy o uwzględnienie zmian przy identyfikacji wysokości należnej opłaty wstępnej, składanej wraz z wnioskiem.

Zmiany te, podyktowane są wejściem w życie znowelizowanego rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie czynności wykonywanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które pobierane są opłaty, oraz wysokości tych opłat i trybu ich pobierania z dnia 19 kwietnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 901). Rozporządzenie dostępne jest tutaj.

do góry