Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Działania kontrolne Prezesa UTK w trakcie ferii zimowych

12.02.2018

Ferie zimowe są okresem zwiększonej liczby podróżnych na kolei. Największy ruch obserwowany jest w dniach rozpoczęcia i zakończenia ferii w poszczególnych województwach. Aby zapewnić bezpieczeństwo i komfort podróży inspektorzy Urzędu Transportu Kolejowego przeprowadzają w tym czasie dodatkowe kontrole pociągów.

Od 12 stycznia b.r. przeprowadzono kontrole ponad 50 pociągów na terenie całego kraju. Skontrolowano m. in. stan techniczny i oznakowanie pojazdów oraz warunki i komfort podróży. Stwierdzono nieliczne nieprawidłowości dotyczące głównie niesprawnych drzwi, braku odpowiedniego oznakowania wewnątrz pociągu lub niewłaściwych  warunków higieniczno-sanitarnych.

Przewoźnicy zostali zobowiązani przez Prezesa UTK do usunięcia powstałych naruszeń oraz prowadzenia stałej weryfikacji i podjęcia działań profilaktycznych w celu uniknięcia ponownych usterek. Działania takie będą prowadzone do 25 lutego, czyli do zakończenia ostatniej tury ferii zimowych.

Pasażerowie, którzy zauważą nieprawidłowości, mogą złożyć skargę do UTK. Można to zrobić za  pomocą formularza,  poprzez pocztę elektroniczną na adres pasazer@utk.gov.pl, oraz  telefonicznie pod numerem 22 460 40 80.

Prezes UTK przyjmuje również zapytania i zgłoszenia w zakresie bezpieczeństwa w ruchu kolejowym. W tej sprawie można skontaktować się za pomocą formularza lub pod numerem telefonu 22 749 15 85.

do góry