Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Rada Ekspertów zbada dostępność kolei

09.02.2018

Po raz pierwszy w nowym składzie zebrała się Rada Ekspertów do spraw osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Rada działa przy Prezesie Urzędu Transportu Kolejowego, a jej członkami są osoby doskonale znające problemy osób z niepełnosprawnością.

Przewodniczącym Rady Ekspertów został Piotr Pawłowski, Prezes Fundacji „Integracja”. W skład Rady weszli Krzysztof Chwalibóg, Donata Kończyk, Michał Pelczarski, Paulina Pietrasik, Bogdan Szczepankowski, Beata Wachowiak-Zwara, Anna Woźniak-Szymańska i Adam Piotr Zając. - Pokładam w pracach Rady bardzo dużą nadzieję. Musimy szczególnie mieć na uwadze, że trwają inwestycje w infrastrukturę kolejową. Naszym zadaniem jest działanie, które pozwoli zapewnić możliwie najwyższą dostępność tych inwestycji i jest zgodne z założeniami projektowania uniwersalnego - mówił Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wręczając akty powołania członkom nowej Rady.

Jednym z działań, które Rada planuje realizować w tym roku, jest przeprowadzenie audytu dostępności nowobudowanych lub modernizowanych obiektów dworcowych sprawdzającego ich dostosowanie do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się. – Działania mające na celu poprawę dostępności transportu kolejowego to również działania na styku kolei i samorządów. Cieszę się, że grono Rady zostało poszerzone o przedstawiciela Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz – po raz pierwszy – o przedstawicieli samorządu - ocenił Piotr Pawłowski, przewodniczący Rady.

Pierwsze spotkanie było również okazją do zaprezentowania przez przedstawiciela Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju koncepcji rządowego projektu „Dostępność plus – Przyjazna Polska”. - Urząd Transportu Kolejowego zaangażuje się w ten projekt. Ważne jest, że pojawiła się koncepcja skoncentrowania  wszystkich działań związanych z dostępnością w jednym miejscu – podkreślał po prezentacji Ignacy Góra.

- Zagadnienia dotyczące osób o ograniczonej możliwości poruszania się są jednymi z najważniejszych działań podejmowanych przez Prezesa UTK w odniesieniu do systemu kolejowego – podsumował spotkanie Ignacy Góra.

 

  • Naszym zadaniem jest działanie zgodne z założeniami projektowania uniwersalnego - powiedział Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
  • Przewodniczącym Rady Ekspertów został Piotr Pawłowski, Prezes Fundacji „Integracja”
do góry