Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

W 2017 r. UTK wydał 6315 licencji maszynisty

06.02.2018

6 315 wydanych licencji w 2017 roku, ponad 90% wniosków o licencję złożonych przez internet – takie są efekty działania Systemu Obsługi Licencji Maszynisty wdrożonego ponad rok temu w Urzędzie Transportu Kolejowego.

W roku 2017 do Urzędu Transportu Kolejowego wpłynęła rekordowa liczba  ponad 6 tys. wniosków o wydanie licencji maszynisty. Większość wniosków została złożona przez System Obsługi Licencji Maszynisty (SOLM). Wdrożenie systemu w styczniu 2017 r. ułatwiło i przyspieszyło składanie wniosków o wydanie licencji maszynisty, zarówno wnioskodawcom indywidualnym, jak i przedsiębiorcom kolejowym działającym w imieniu swoich pracowników.

System Obsługi Licencji Maszynisty umożliwia składanie wniosków o wydanie licencji. Zastosowane rozwiązania ułatwiające wypełnienie wniosku i sprawdzające poprawność danych zmniejszają liczbę błędnie składanych wniosków i znacząco przyspieszają proces wydawania licencji. Wniosek można złożyć przez internet, podpisać profilem zaufanym i opłacić przelewem bez konieczności pojawiania się w urzędzie. Można również wydrukować formularz, podpisać i wysłać go pocztą lub dostarczyć osobiście do UTK. Wszystkie dane w formularzu zostają wstępnie sprawdzane już w momencie wypełniania wniosku, więc nawet procedura papierowa pozwala na znaczne przyspieszenie obsługi klientów i eliminację najczęściej spotykanych błędów.

Zastosowane rozwiązania informatyczne oraz przygotowanie UTK do obsługi wniosków przyczyniły się do usprawnienia procesu wydawania licencji maszynisty.  W  2017 r. Prezes UTK wydał 6 315 licencji maszynisty, a do tej pory zostało wydanych ponad 14 tysięcy licencji. Oznacza to, że znakomita większość maszynistów w Polsce posiada już dokumenty zgodne z nowymi przepisami.  Nadal jednak Urząd Transportu Kolejowego czeka na prawie 3 tysiące wniosków.  Przewoźnicy kolejowi i zarządcy infrastruktury kolejowej powinni pamiętać o obowiązku posiadania licencji przez zatrudnianych pracowników. Miesiąc temu UTK zadeklarował, że złożenie wniosku do końca sierpnia daje gwarancję uzyskania licencji przed 29 października 2018 r. Po tym dniu posiadanie licencji maszynisty będzie obowiązkowe.

Urząd Transportu Kolejowego jest otwarty na wszelkie pytania pracodawców i zachęca do korzystania z materiałów dostępnych na stronie internetowej Akademii Wiedzy Kolejowej UTK pod adresem Przepisy dotyczące kandydatów na maszynistów i maszynistów.

Planujemy również zorganizowanie w ramach Akademii Wiedzy Kolejowej UTK warsztatów poświęconych zagadnieniom związanym ze świadectwem maszynisty. Termin będzie podany na stronie internetowej Akademii UTK oraz w Aktualnościach UTK.

 

do góry