Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Spokojne powroty po Pucharze Świata w Skokach Narciarskich w Zakopanem

30.01.2018

Urząd Transportu Kolejowego objął kontrolą pociągi kursujące w czasie Pucharu Świata w Skokach Narciarskich oraz na bieżąco monitorował sytuację na stacji kolejowej w Zakopanem. Podejmowane przez UTK działania miały na celu zapewnienie pasażerom komfortowej oraz bezpiecznej podróży.

Szczegółowej kontroli w zakresie stanu technicznego taboru oraz obsługi pasażerów poddano 12 pociągów PKP Intercity. Nie wykryto poważnych naruszeń, a ewentualne nieprawidłowości usuwane były na bieżąco. Frekwencja w większości z kontrolowanych pociągów nie przekroczyła 100 %. Tylko w jednym przypadku przewoźnik zdecydował o podstawieniu dodatkowego autokaru. Na stacji w Zakopanem zapewniono m.in. pracowników do lokowania podróżnych, punkt informacyjny dla pasażerów oraz mobilny punkt sprzedaży biletów. W niedzielę w godzinach wieczornych przygotowano również gorące napoje oraz posiłek dla oczekujących podróżnych. Dla zachowania właściwego poziomu bezpieczeństwa zapewniono także znaczne siły Straży Ochrony Kolei.  

Weryfikacji w zakresie praw pasażerów poddano również pociągi innych przewoźników kolejowych: Przewozów Regionalnych (Polregio), Kolei Małopolskich oraz Kolei Śląskich.

Prezes UTK podejmując działania nadzorcze bierze pod uwagę wszelkie czynniki mogące wpływać na bezpieczeństwo oraz jakość przewozów, dlatego m.in. w sytuacjach zwiększonej frekwencji pasażerskiej wdraża dodatkowe czynności, które pozwalają na stałe monitorowanie poziomu bezpieczeństwa transportu kolejowego oraz komfortu podróży. Wzmożone kontrole pociągów będą prowadzone przez cały okres ferii.

Pasażerowie, którzy zauważą nieprawidłowości, mogą złożyć skargę do Prezesa UTK. Można to zrobić za  pomocą formularza,  poprzez pocztę elektroniczną na adres pasazer@utk.gov.pl, oraz  telefonicznie pod numerem 22 460 40 80. Ponadto Prezes UTK przyjmuje również zapytania i zgłoszenia w zakresie bezpieczeństwa w ruchu kolejowym. W tej sprawie można skontaktować się za pomocą formularza lub pod numerem telefonu 22 749 15 85.

do góry