Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Pociąg roboczy w myśl „Dyrektywy o maszynistach”

26.01.2018

Czym jest pociąg roboczy? Na wątpliwości zgłaszane przez przedsiębiorców kolejowych odpowiada Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, publikując „Stanowisko w sprawie pociągu roboczego, o którym mowa w dyrektywie 2007/59/WE”.

Urząd Transportu Kolejowego opublikował stanowisko w sprawie pociągu roboczego, o którym mowa w dyrektywie 2007/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 13 z 19.01.2010, str. 56 z późn. zm.), zwanej „Dyrektywą o maszynistach”.

W stanowisku wyjaśnione zostały wątpliwości dotyczące uprawnień do prowadzenia pociągu roboczego związane z różnorodną interpretacją przepisów Dyrektywy o maszynistach oraz rozporządzenia Komisji (UE) nr 36/2010. Zdaniem UTK pojęcia pociąg roboczy występującego w powyższych przepisach nie można utożsamiać z pojęciem pociągu roboczego, o którym mowa w Instrukcji o prowadzeniu ruchu pociągów Ir 1 (R-1) PKP PLK S.A.

Stanowisko jest dostępne w dziale Stanowiska Prezesa UTK

do góry