Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

UTK przykładem w zamówieniach publicznych

17.01.2018

Urząd Transportu Kolejowego został wskazany jako przykład dobrych praktyk w realizacji zamówień publicznych. Działania UTK zostały opisane przez Urząd Zamówień Publicznych w publikacji „Dobre praktyki w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych”. Jest to zbiór 19 przypadków dobrych praktyk w zakresie zamówień uwzględniających aspekty środowiskowe oraz społeczne.

W publikacji o dobrych praktykach w zamówieniach publicznych wskazano między innymi, że „doskonałym przykładem w tym zakresie jest działalność Urzędu Transportu Kolejowego, który od wielu lat w sposób przemyślamy i długofalowy poprzez swoją działalność wspiera zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne stały się przedłużeniem i intensyfikacją społecznych celów działalności UTK, który ze względu na nadrzędne polityki krajowe realizuje również zielone zamówienia publiczne”.

Autorzy opracowania zauważają, że „Społecznie odpowiedzialne zamówienia w Urzędzie Transportu Kolejowego powiązane są z_ prowadzona przez Urząd polityką równych szans wobec osób niepełnosprawnych. Urząd prowadzi taką politykę od wielu lat, stwarzając osobom niepełnosprawnym równe szanse zatrudnienia, pracy oraz współpracy, za co wielokrotnie był nagradzany (np. Urząd bez barier, Strona internetowa bez barier, Lodołamacze, Przyjazny Urząd, Innowacyjny Urząd). Od kilku lat wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie utrzymuje się na poziomie przekraczającym próg 6% określony Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. […] Dla stworzenia stanowisk pracy odpowiadających potrzebom osób niepełnosprawnych cała powierzchnia biurowa Urzędu została zaprojektowana z myślą o ich potrzebach. Przykładowo w przetargach na zakup mebli biurowych oraz konferencyjnych w opisie przedmiotu zamówienia została uwzględniona wysokość biurek oraz stołów konferencyjnych tak, aby umożliwić swobodny wjazd wózka inwalidzkiego. W odniesieniu do „zielonych zamówień” UTK dokonuje wyboru produktów, które są przyjazne dla środowiska, stara się zaoszczędzić materiały oraz zmniejszyć ilość odpadów i zanieczyszczeń. Dba także, aby kupowany sprzęt był energooszczędny, a dostawy do Urzędu odbywały się poza godzinami szczytu”.

Urząd Transportu Kolejowego cały czas stara się działać odpowiedzialnie społecznie. Zbiorem przykładów takiej działalności urzędu jest Raport CSR wydany w zeszłym roku.

Opracowanie „Dobre praktyki w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych” dostępne jest na stronie Urzędu Zamówień Publicznych.

 

do góry