Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Konsultacje w sprawie poprawy bezpieczeństwa pasażerskiego transportu kolejowego

11.01.2018

Do 16 lutego 2018 r. trwają konsultacje publiczne dotyczące poprawy bezpieczeństwa pasażerów kolei. Komisja Europejska zaprasza do udziału w konsultacjach zarówno osoby prywatne, jak i organizacje zainteresowane poprawą bezpieczeństwa przewozów pasażerskich.

Coraz szybszy rozwój nowych, transeuropejskich korytarzy szybkich kolei i liberalizacja sektora kolejowego przyczyniają się do tworzenia jednolitego rynku kolejowego. Wiąże się to jednak z możliwością zwiększenia zagrożenia bezpieczeństwa, w tym atakami terrorystycznymi. Komisja Europejska planuje poprawić bezpieczeństwo międzynarodowych pasażerskich usług kolejowych poprzez wdrożenie wspólnego podejścia do oceny ryzyka w zakresie bezpieczeństwa oraz określenie i wdrożenie odpowiednich środków bezpieczeństwa w ramach formalnego, systematycznego mechanizmu koordynacji obejmującego cały obszar UE.

W ramach konsultacji Komisja zbiera opinie i dane na temat wpływu wspólnych przepisów UE dla sektora kolejowego na poprawę bezpieczeństwa pasażerów podróżujących koleją. Inicjatywa stanowi uzupełnienie konsultacji z organami krajowymi i zainteresowanymi podmiotami na temat rozwoju ogólnoeuropejskich środków bezpieczeństwa i odpowiednich wymogów funkcjonalnych. Komisja uwzględni wyniki wszystkich konsultacji i podejmie decyzję o zaproponowaniu wniosków legislacyjnych.

Udział w konsultacjach mogą wziąć wszyscy obywatele oraz zainteresowane organizacje, w tym operatorzy pasażerscy przedsiębiorstw kolejowych, zarządcy infrastruktury kolejowej, organy krajowe państw członkowskich odpowiedzialne za egzekwowanie prawa i transport, grupy użytkowników reprezentujące pasażerów kolei czy dostawcy rozwiązań technologicznych.

Kwestionariusz można wypełnić na stronie https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/railsecurity. Z prawej strony w menu rozwijanym wybieramy wersję językową. Ankieta w wersji do druku jest załącznikiem do artykułu.

Więcej informacji na temat konsultacji znajduje się na stronie Komisji Europejskiej.

 

do góry