Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wnioski PKP Intercity o otwarty dostęp

05.01.2018

„PKP Intercity” S.A. złożyło w Urzędzie Transportu Kolejowego 15 wniosków o przyznanie otwartego dostępu na trasach krajowych.

Otwarty dostęp to możliwość wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich bez podpisanej umowy o świadczenie usług publicznych z organizatorem publicznego transportu zbiorowego. Uprawnienie to jest przyznawane przez Prezesa UTK w formie decyzji.

Po otrzymaniu wniosku organ regulacyjny ma obowiązek opublikować go na swojej stronie internetowej. Publikacja powinna uwzględniać zastrzeżenie informacji wrażliwych z handlowego punktu widzenia wnioskodawcy (tajemnica przedsiębiorcy).

Zgodnie z obowiązującymi procedurami przyznawania otwartego dostępu, na wniosek tzw. podmiotu uprawnionego Prezes UTK bada równowagę ekonomiczną. Wniosek można złożyć w okresie 4 tygodni od publikacji informacji na stronie internetowej. Podmiotem uprawnionym może być m.in. organizator publicznego transportu zbiorowego czy zarządca infrastruktury działający na terenie, którego dotyczy wniosek. Badając równowagę ekonomiczną Prezes UTK sprawdza, czy proponowane krajowe połączenie pasażerskie nie zagraża równowadze ekonomicznej umowy o świadczenie usług publicznych.

PKP Intercity złożyło wnioski na trasy:

 1. Kołobrzeg - Przemyśl
 2. Gdynia - Zakopane
 3. Łódź Fabryczna - Hel
 4. Gdynia Główna - Gliwice
 5. Gdynia Główna - Bielsko Biała Główna
 6. Warszawa Wschodnia - Jelenia Góra
 7. Warszawa Wschodnia - Świnoujście
 8. Warszawa Wschodnia - Zielona Góra
 9. Terespol (gr.) - Kunowice (gr.)
 10. Lębork - Łeba
 11. Słupsk - Ustka
 12. Terespol (gr.) - Zebrzydowice (gr.)
 13. Gdynia - Zebrzydowice (gr.)
 14. Warszawa Wschodnia - Chałupki (gr.)
 15. Kunowice (gr.) - Chałupki (gr.)

W przypadku 14 tras przewoźnik wystąpił o wydanie decyzji o otwartym dostępie na 5 lat, a w przypadku wniosku dotyczącego przewozów na trasie Warszawa Wschodnia - Zielona Góra – na 4 lata.

Szczegółowe informacje na temat złożonych wniosków można znaleźć w dziale Otwarty Dostęp Krajowy -> Powiadomienia. Procedury w sprawie wniosków o otwarty dostęp zawarte są w kartach usługi Otwarty dostęp.

do góry