Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Publikacja Stanowiska Prezesa UTK w sprawie zmian w dokumentacji zdarzeń kolejowych

04.01.2018

Jeśli komisja kolejowa zmienia Protokół Ustaleń Końcowych nie jest istotna nazwa dokumentu zmieniającego. Ważne jest, by dokument precyzyjnie określał przyczyny i zakres zmian, został podpisany przez wszystkich członków komisji oraz przesłany zainteresowanym.

Podstawowym dokumentem będącym efektem prac komisji kolejowej jest Protokół Ustaleń Końcowych. Musi on zawierać informacje zaakceptowane przez wszystkich członków komisji. Czasami dochodzi do sytuacji, w której należy zaktualizować już sporządzony dokument. Sposób dokonywania zmian w dokumentacji pracy komisji kolejowej jest przedmiotem sporów interpretacyjnych w komisjach.

W dokumencie „Stanowisko Prezesa UTK w sprawie zmian w dokumentacji związanej ze zdarzeniami kolejowymi” przedstawiamy informację o sposobie dokonywania i dokumentowania zmian w Protokole Ustaleń Końcowych. Dokument znajduje się w dziale Stanowiska Prezesa UTK.

Prezes UTK sprawuje nadzór nad pracą komisji kolejowych badających zdarzenia, które zaistniały na sieci kolejowej w Polsce. Celem pracy komisji, poza określeniem szacunkowego rozmiaru strat, jest przede wszystkim ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku lub incydentu, a także określenie wniosków zapobiegających powstaniu podobnego wypadku lub incydentu w przyszłości.

 

 

do góry