Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Pokazuj i mów” - metoda na zwiększenie bezpieczeństwa

29.12.2017

„Pointing and calling” czyli „Pokazuj i mów” jest popularną metodą stosowaną od ponad 100 lat w Japonii. Polega na wskazaniu przez maszynistę gestem np. semafora i mówieniu, jaki sygnał widzi. Pomaga to w skoncentrowaniu się na danej czynności i zmniejsza ryzyko popełnienia błędu nawet o 85%.

Podczas spotkania Zespołu ds. monitorowania poziomu bezpieczeństwa sektora kolejowego w Polsce Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zarekomendował przewoźnikom stosowanie metody „Pokazuj i mów”. Spotkanie zainicjowane zostało niepokojącym wzrostem liczby zdarzeń związanych z niezatrzymywaniem się pojazdów przed sygnałem „Stój” lub w miejscu w którym powinien się zatrzymać. Celem spotkania było omówienie występowania takich zdarzeń oraz przedstawienie działań systemowych i inicjatyw podejmowanych przez przewoźników, a ukierunkowanych na obniżenie poziomu ryzyka związanego z omawianym obszarem.

Prezes UTK wskazał, że japońska kolej jest jedną z najbezpieczniejszych i najbardziej punktualnych na świecie. Dzięki zastosowaniu praktyki „Pointing and calling” pociągi Shinkansen, osiągające na linii Osaka - Tokio prędkość do 405 km/h, od lat 60-tych XX w. nie miały żadnego wypadku. Wprowadzenie japońskiej metody wśród polskich przewoźników kolejowych przyczyniłoby się do zmniejszenia liczby zdarzeń, a tym samym zwiększenia bezpieczeństwa transportu kolejowego.

Prezes UTK propaguje dobre praktyki w obszarze bezpieczeństwa transportu kolejowego. Na bieżąco monitorowany jest poziom bezpieczeństwa i dzięki temu można reagować na wszelkie niepokojące trendy. UTK w taki sposób oddziałuje na rynek, aby wyprzedzająco reagował na pojawiające się nieprawidłowości.

Film prezentujący jak wygląda metoda „Pointing and calling” w Japonii

 

 

do góry