Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Przypominamy o składaniu wniosków o uzyskanie dostępu do aplikacji RINF-PL

02.01.2018

Użytkownicy bocznic kolejowych do 16 marca 2018 r. zobowiązani są wystąpić do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z wnioskiem o uzyskanie dostępu do krajowego rejestru infrastruktury kolejowej (aplikacji RINF-PL). Jednak UTK zachęca by zrobić to jak najwcześniej.

Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej 2014/880/UE wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej muszą prowadzić krajowe rejestry infrastruktury kolejowej. Dlatego zarządcy infrastruktury (w tym użytkownicy bocznic kolejowych) zostali zobligowani do przekazywania danych o posiadanej infrastrukturze do krajowego rejestru infrastruktury. Następnie Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, co najmniej raz na kwartał, przekazuje zaktualizowane dane do wspólnego europejskiego rejestru RINF, prowadzonego przez Agencję Kolejową Unii Europejskiej.

Dla ułatwienia przekazywania danych Urząd Transportu Kolejowego stworzył aplikację RINF-PL  - narzędzie informatyczne za pośrednictwem którego przekazywane będę dane do krajowego rejestru infrastruktury kolejowej.  By spełnić ustawowy obowiązek, zarządcy linii kolejowych oraz użytkownicy bocznic powinni najpierw wystąpić do Prezesa UTK  z wnioskiem o uzyskanie dostępu do aplikacji RINF-PL.

Obowiązek przekazywania danych do krajowego rejestru infrastruktury RINF-PL  dotyczy także tych zarządców, którzy nadali zarządzanym przez siebie bocznicom lub liniom kolejowym status infrastruktury prywatnej

Szczegółowe warunki składania oraz wzór wniosku są dostępne w dziale Usługi dla użytkowników bocznic.

do góry