Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Modernizacje sieci kolejowej muszą być bezpieczne

22.12.2017

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego podjął zdecydowane działania, aby PKP PLK było w stanie zagwarantować bezpieczeństwo ruchu pociągów podczas remontów linii kolejowych. Interwencja UTK ma związek z wczorajszym, kolejnym już przypadkiem kolizji pociągu z maszyną pracującą przy modernizacji linii kolejowej.

Inspektorzy UTK przeprowadzą doraźne kontrole prac budowlanych  prowadzonych na liniach kolejowych. Kontrole te obejmą m.in. weryfikację przestrzegania regulaminów prowadzenia ruchu, sprawdzenie kwalifikacji sygnalistów oraz osób obsługujących pojazdy i maszyny budowlane. Zostanie zweryfikowana również praktyczna wiedza tych pracowników w zakresie znajomości podstawnych sygnałów i zagrożeń. Równie istotnym elementem kontroli będzie sprawdzenie nadzoru wewnętrznego i zewnętrznego zarządców infrastruktury (w szczególności PKP PLK). Doraźne kontrole zakończą się w połowie stycznia.- Bezpieczeństwo ruchu pociągów to rzecz najważniejsza. Jeśli stwierdzimy, że na budowach nie obowiązują najwyższe standardy bezpieczeństwa, wydam decyzje administracyjne eliminujące to ryzyko. Jeśli natomiast bezpieczeństwo będzie zagrożone, nie zawaham się wydać decyzji o wstrzymaniu prac czy nałożeniu wysokich kar – zapewnia Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Prezes UTK skierował do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  pismo przypominające, że to zarządca infrastruktury odpowiada za prowadzone prace i ewentualne skutki związane z brakiem nadzoru. Tego typu nieprawidłowość może stać się impulsem do wszczęcia postępowania o cofnięcie autoryzacji bezpieczeństwa. – Kolejna kolizja z maszyną budowlaną to ostrzeżenie dla zarządcy infrastruktury. Dostrzegam potrzebę działań systemowych, które rozwiążą ten problem w całej sieci kolejowej w Polsce – przestrzega Ignacy Góra.

Wyniki oraz wnioski z kontroli będą omówione 17 stycznia 2018 r. na posiedzeniu Zespołu ds. monitorowania poziomu bezpieczeństwa sektora kolejowego w Polsce, działającego przy Prezesie UTK. W spotkaniu, poza przedstawicielami PKP PLK wezmą udział reprezentanci przedsiębiorstw budowlanych, którzy wykonują prace na rzecz zarządców infrastruktury.

W czwartek pociąg spółki PKP Intercity relacji Szczecin Główny - Katowice  uderzył w koparkę pracująca na torze obok przejeżdżającego składu. Lokomotywa wykoleiła się jedną osią. W listopadzie kolizję z ciężarówką pracującą na przebudowie linii kolejowej miał również pociąg relacji Berlin – Warszawa. W tym samym miesiącu skład Kolei Mazowieckich zderzył się w Piastowie z ciężarówką pracująca na budowie linii kolejowej. To tylko przykłady zdarzeń, do jakich doszło w związku z nieprawidłowościami na placach budowy położonych przy czynnych liniach kolejowych.

do góry