Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kontrola kolei linowych z udziałem Prezesa UTK

19.12.2017

Urząd Transportu Kolejowego przeprowadził kontrolę kolei linowej w Krynicy Zdroju. Takie działania mają na celu monitorowanie rynku wyrobów oraz eliminowanie tych wyrobów, które nie spełniają wymagań zdrowia i bezpieczeństwa lub mogą stanowić zagrożenie dla użytkowników, mienia albo środowiska. W kontroli uczestniczył osobiście Prezes UTK Ignacy Góra.

Kontrole kolei linowych wynikają z ustawy o systemie oceny zgodności. Czynności kontrolne obejmowały podsystemy i elementy bezpieczeństwa stanowiące wyposażenie urządzenia kolei linowych. Same działania skupiły się przede wszystkim na weryfikacji dokumentacji utrzymaniowej, sprawdzeniu deklaracji zgodności oraz oznakowania CE elementów bezpieczeństwa na zgodność z dyrektywą 2000/9/WE dotyczącą urządzeń kolei linowych przeznaczonych do przewozu osób.

- To, że nie wykryliśmy nieprawidłowości cieszy, ale jednocześnie świadczy o wysokim  poziomie bezpieczeństwa kolei linowych. Wszystkim życzę możliwości korzystania z takiej nowoczesnej i bezpiecznej kolei - powiedział Ignacy Góra podsumowując kontrolę.

Kontrolowana kolej linowa została oddana do eksploatacji w 2016 r. Jest to nowoczesna kolej krzesełkowa o ruchu okrężnym. Krzesła  są wprzęgane i wyprzęgane na stacjach, co umożliwia zwiększenie przepustowości przy zachowaniu komfortu i bezpieczeństwa podróży  pasażerów.

 

  • Jedną z czynności kontrolnych jest weryfikacja dokumentacji utrzymaniowej
  • Pracownicy UTK sprawdzają stan urzadzeń
  • Maszynownia obiektu
do góry