Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie z norm dla kolejnictwa

14.12.2017

Urząd Transportu Kolejowego i Polski Komitet Normalizacyjny zorganizowały szkolenie z normalizacji ze szczególnym uwzględnieniem tematyki kolejowej. Zajęcia odbyły się w ramach Akademii UTK i są efektem porozumienia UTK i PKN.

Podczas szkolenia omówione zostały zasady systemu normalizacji dobrowolnej na poziomie krajowym, regionalnym i międzynarodowym. Przedstawione zostały również prawa i obowiązki PKN jako pełnoprawnego członka organizacji normalizacyjnych na szczeblu europejskim i międzynarodowym. Omówiono zadania i kompetencję Komitetu Technicznego 138 ds. Kolejnictwa. Scharakteryzowano również program prac normalizacyjnych oraz sposoby aktywnego uczestnictwa w procesie tworzenia norm.

Szkolenie było zorganizowane przy współpracy przedstawicieli Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. To efekt zawartej umowy o współpracy między UTK a PKN.

 

  • Szkolenie rozpoczął Prezes UTK Ignacy Góra
  • Uczestnicy szkolenia z zakresu norm dla kolejnictwa
do góry