Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nowy rozkład jazdy bez większych utrudnień

11.12.2017

W nocy z 9 na 10 grudnia 2017 r. wprowadzony został rozkład jazdy pociągów na okres 2017/2018. Inspektorzy Urzędu Transportu Kolejowego nie odnotowali sygnałów wskazujących na znaczące problemy w ruchu kolejowym.

Wdrożenie nowego rozkładu jazdy przeprowadzono planowo, bez znaczących zakłóceń czy problemów eksploatacyjnych. Do Urzędu Transportu Kolejowego wpłynęły jedynie jednostkowe zgłoszenia mające związek ze zmianami. Odnotowano pojedyncze przypadki nieprawidłowego wyświetlania informacji na tablicach Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej oraz oznakowania pociągów (m.in. w zakresie numeracji pociągów czy treści tablic relacyjnych). UTK wystąpi do przewoźników kolejowych i zarządców infrastruktury o usunięcie nieprawidłowości oraz zapobieganie takim sytuacjom przy kolejnych zmianach rozkładów.  

Odpowiedzialność za wdrożenie nowego rozkładu jazdy leży głównie po stronie zarządcy sieci kolejowej - PKP Polskie Linie Kolejowe. By uniknąć utrudnień związanych ze zmianami, zarządca na bieżąco współpracował z przewoźnikami kolejowymi. W tym celu powołano specjalny zespół składający się z przedstawicieli PKP PLK oraz przewoźników kolejowych. Na wypadek awarii do dyspozycji pozostawały również zespoły szybkiego usuwania awarii oraz pociągi sieciowe. Dla sprawnej obsługi pasażerów na 11 największych dworcach kolejowych obecni byli mobilni informatorzy oraz obsługa punktów InfoDworzec.

Pasażerowie, którzy zauważą nieprawidłowości mogą złożyć skargę do Prezesa UTK. Można ją złożyć za  pomocą formularza,  poprzez pocztę elektroniczną na adres pasazer@utk.gov.pl, oraz  telefonicznie pod numerem 22 460 40 80.

 

 

 

 

do góry