Nawigacja

Aktualności

II edycja konkursu Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym - 2017 r.

08.12.2017

Prezes UTK Ignacy Góra wręczył wyróżnienia i nagrody w II edycji konkursu „Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”. Nagrody trafiły do przedsiębiorstw kolejowych wprowadzających rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo na kolei. Kapituła nagrodziła cztery przedsiębiorstwa kolejowe oraz uczelnię wyższą i jej absolwenta. Wyróżnienie otrzymał maszynista, dzięki któremu zminimalizowano skutki wypadku kolejowego oraz sześć przedsiębiorstw wykazujących dbałość o poziom kultury bezpieczeństwa.

Galę otworzył Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. - Gdy przystępowaliśmy do realizacji „Kultury bezpieczeństwa”, jednym z naszych celów było zachęcenie przedsiębiorców do rzetelnego zgłaszania oraz do późniejszej analizy zdarzeń i sytuacji potencjalnie niebezpiecznych, co przyczynia się do zwiększania bezpieczeństwa. Cel ten, dzięki Państwa zaangażowaniu, został w dużym stopniu zrealizowany – podkreślił Ignacy Góra.  

Nagrodę w kategorii „Czynnik ludzki – edukacja” otrzymała Pol-Miedź Trans sp. z o.o.  za działania na rzecz rozwoju szkolnictwa w obszarze transportu kolejowego. Spółka wspiera szkolnictwo zawodowe dla pracowników sektora transportu kolejowego poprzez patronat, wsparcie techniczne oraz finansowe.

W kategorii „Pasażer z niepełnosprawnością” nagrodę dostała „Łódzka Kolej Aglomeracyjna”  za wzorcowe świadczenie usług osobom z niepełnosprawnością. We wszystkich kasach biletowych, własnych i agencyjnych spółka zamontowała pętle indukcyjne ułatwiające komunikację osobom słabosłyszącym z odpowiednio wyposażonymi aparatami słuchowymi. W kasach i w pociągach dostępna jest usługa Wideotłumacza języka migowego.

W kategorii „Praca dyplomowa” nagrodzony został Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej oraz autor zwycięskiej pracy Pan Marcin Łachajczyk za pracę dyplomową „Zarządzanie ryzykiem zagrożeń na przejazdach kolejowo-drogowych kategorii C zlokalizowanych w Poznaniu”. W pracy przedstawiono proces zarządzania ryzykiem zagrożeń metodą RC-Risk na przejazdach kolejowo-drogowych kategorii C zlokalizowanych w Poznaniu. Zastosowane w  pracy proaktywne podejście do kwestii bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych jest jednym z filarów kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym.

Spółka Track Tec S.A. została nagrodzona w kategorii „Rozwiązanie systemowe” za pociąg zabudowy rozjazdów. Rozwiązanie to służy do przewozu zmontowanych bloków rozjazdów kolejowych bezpośrednio z hali montażu na plac budowy i ich ułożenie w torze wprost z wagonów. Pozwala to na zachowanie geometrii rozjazdu od momentu produkcji do jego finalnej zabudowy  oraz na zwiększenie odpowiedzialności producenta za jakość zabudowanych rozjazdów.

W kategorii „Rozwiązanie techniczne” nagrodę otrzymała Infra SILESIA S.A.  za wdrożenie modelu wykonywania inwentaryzacji urbanistycznej na terenie kolejowym z uwzględnieniem infrastruktury technicznej podziemnej i naziemnej. Podczas prowadzenia prac budowlanych na sieci kolejowej ograniczone zostają np. uszkodzenia kabli czy instalacji.

Kancelaria DW Legal Duda Wasilewska Adwokaci spółka partnerska otrzymała wyróżnienie za prowadzenie bloga „Kolej na prawo”. Bloga prowadzą adwokaci zajmujący się na co dzień prawem kolejowym - co gwarantuje dobór tematyki mający praktyczne znaczenie dla pracowników kolei.

PKP Cargo S.A. zostało wyróżnione za propagowanie Programu Wsparcia Powypadkowego, zapewniającego kompleksowe wsparcie psychologiczne pracowników związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego. Program umożliwia rozmowę z doświadczonym psychologiem, pomoc w problemach zawodowych oraz życia codziennego, a także uczestnictwo w szkoleniach obejmujących tematyką radzenie sobie w sytuacjach stresowych.

Fundacja Grupy PKP otrzymała wyróżnienie za edukację dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa na obszarze kolejowym. Podczas spotkań, wycieczek na obiekty kolejowe oraz przejazdów pociągami blisko 3,5 tys. uczniów mogło w praktyce poznać zasady bezpiecznego zachowania.

PKP Energetyka S.A. została wyróżniona za wprowadzenie nowych standardów i organizacji pracy w zakresie zarządzania i utrzymania taboru kolejowego z wykorzystaniem filozofii Kaizen. Zastosowanie Kaizen ma na celu ciągłe doskonalenie i usprawnianie wszystkich obszarów w procesie zarządzania i utrzymania pojazdów kolejowych, poprzez eliminowanie i zapobieganie problemom oraz powstawanie innowacyjnych rozwiązań.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. otrzymało  wyróżnienie za wdrożenie Systemu Wspomagania Dróżnika Przejazdowego. System powstał, aby ułatwić i usprawnić pracę dróżników, przyczynić się do lepszej organizacji, a tym samym do bezpieczniejszych warunków wykonywania czynności związanych z ruchem pociągów.

Kolejne wyróżnienie przypadło spółce Przedsiębiorstwo Usług Kolejowych KOLPREM sp. z o.o.  za opracowanie i wdrożenie „długiej płozy”. Dzięki przedłużonemu ramieniu uzyskujemy zmniejszenie ryzyka uszkodzenia ciała, jakie występuje przy stosowaniu klasycznej płozy hamulcowej. Rozwiązanie spowodowało wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród pracowników.

Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Produkcyjne „NEEL” sp. z o.o. zostało wyróżnione za opracowanie i doskonalenie Urządzeń Ochrony Zwierząt, ograniczających kolizje pociągów ze zwierzętami. Autorska metoda chroniąca pociągi i zwierzęta jest jednym z najbardziej innowacyjnych rozwiązań na świecie, o czym świadczy rosnące zainteresowanie zagranicznych zarządców infrastruktury.

Wyróżnienie otrzymał maszynista Pan Janusz Wyżlic, który zminimalizował skutki wypadku pociągu PolRegio jadącego z prędkością 100 km/h na trasie z Bydgoszczy do Olsztyna. Podczas remontu wiaduktu na tory spadła ogromna betonowa płyta i gdyby nie hamowanie i ewakuacja pasażerów z zagrożonej części składu cała sytuacja mogłaby się zakończyć tragedią.

Gala Konkursu odbyła się w auli Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej. Współorganizatorem był Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej. Z ramienia uczelni udział wzięli Jego Magnificencja prof. dr hab. inż. Jan Szmidt,  Rektor Politechniki Warszawskiej oraz pani prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna – Dziekan Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej.

Konkurs „Kultura Bezpieczeństwa w Transporcie Kolejowym” jest organizowany od 2016 roku jako kontynuacja podpisanej wówczas przez przedstawicieli podmiotów sektora kolejowego „Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”. „Deklarację” podpisało 170 przedsiębiorstw, organizacji, uczelni i urzędów związanych z rynkiem kolejowym.

Założeniem konkursu jest wymiana doświadczeń podmiotów rynku kolejowego w zakresie promowania kultury bezpieczeństwa oraz podejmowania działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa polskiego transportu kolejowego. Dedykowany był głównie dla sygnatariuszy „Deklaracji”. Kultura bezpieczeństwa jest pojęciem wielopłaszczyznowym. Różnorodność ta pozwala na realizację działań w wielu obszarach.

 • Galę II edycji Konkursu Kultury Bezpieczeństwa Transportu Kolejowego otworzył Ignacy Góra, Prezes UTK
  Galę II edycji Konkursu Kultury Bezpieczeństwa Transportu Kolejowego otworzył Ignacy Góra, Prezes UTK
 • W II edycji Konkursu przyznano 8 wyróżnień i 5 nagród
  W II edycji Konkursu przyznano 8 wyróżnień i 5 nagród
 • Wspólne zdjęcie nagrodzonych i wyróżnionych
  Wspólne zdjęcie nagrodzonych i wyróżnionych
 • Galę Konkursu Kultury Bezpieczeństwa prowadziła Dagmara Kowalska
 • Prezes UTK Ignacy Góra powitał przybyłych
 • Przemawia Prorektor ds. Studenckich dr hab. inż. Janusz Walo, prof. Politechniki Warszawskiej
 • Zebranych powitała również Dziekan Wydziału Transportu PW prof. dr hab. Marianna Jacyna
 • Gala odbyła się w auli Instytutu Fizyki Politechniki Warszawskiej
 • Wyróżnienie dla PKP Cargo odebrał Członek Zarządu Wiktor Bawor
do góry