Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Od 10 grudnia nowy rozkład jazdy pociągów

06.12.2017

W tym roku rozkład jazdy pociągów zmieni się o północy z 9 na 10 grudnia. Rozkład jazdy ulega zmianie raz do roku, w noc z soboty na niedzielę w drugi weekend grudnia. Termin ten jest również powszechnie stosowany w całej Europie Środkowej i Zachodniej. Obowiązek opublikowania nowych godzin kursowania pociągów spoczywa głównie na zarządcach infrastruktury kolejowej.

W trakcie następnego rocznego rozkładu jazdy pociągów 2017/2018 zarządca infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe SA przewidział pięć korekt związanych z prowadzonymi pracami remontowymi na liniach kolejowych. Korekty te będą dokonywane w następujących dniach:

  • 10 grudnia 2017 r.
  • 11 marca 2018 r.
  • 10 czerwca 2018 r.
  • 2 września 2018 r.
  • 21 października 2018 r.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegóły dotyczące nowego rozkładu muszą być ogłoszone podróżnym minimum 21 dni przed ich wejściem w życie na stronie internetowej zarządcy infrastruktury. Na dworcach, peronach lub dojściach na perony powinny pojawić się w formie plakatów czy tablic co najmniej z 10-dniowym wyprzedzeniem. Aktualny rozkład jazdy powinien być również dostępny na stronach internetowych przewoźników, choć ustawa nie nakłada na nich konkretnych terminów.

Ważne linki:

  1. Oficjalny internetowy rozkład jazdy zarządcy infrastruktury PKP PLK: www.portalpasazera.pl,
  2. Generator elektronicznych plakatów stacyjnych: www.portalpasazera.pl/Plakaty,
  3. Tabele sieciowego rozkładu jazdy: https://portalpasazera.pl/Tablice,
  4. Adresy stron internetowych przewoźników pasażerskich można znaleźć na stronie UTK po kliknięciu w logo wybranej firmy.

do góry