Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kolejne wzrosty w przewozach intermodalnych

04.12.2017

O 13% wzrosła liczba TEU, a o ponad 10% liczba przewiezionych jednostek - tak prezentuje się wynik trzeciego kwartału 2017 r. w stosunku do wyników rok wcześniej. W tym roku zauważalny jest stały wzrost w przewozach intermodalnych.

Urząd Transportu Kolejowego podsumował III kwartał 2017 roku w przewozach intermodalnych. Od lipca do września 2017 roku przewoźnicy przetransportowali ponad 269 tysięcy sztuk jednostek, co stanowiło blisko 417 tysięcy TEU. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku ich liczba wzrosła o 10,62% (wg TEU o 13%). Wyniki za III kwartał 2017 r. wskazują, że masa i praca przewozowa wzrosła w porównaniu z III kwartałem 2016 r. odpowiednio o 12,17% i 22,22%.  Masa w przewozach intermodalnych w III kwartale 2017 roku wyniosła blisko 3,7 mln ton, a wykonana praca przewozowa to blisko 1,4 mld tonokilometrów.

Przewozy intermodalne wzrastają, a ich udział w rynku kolejowym po III kwartałach 2017 roku osiągnął poziom 6,10% (wg masy) i 9,89% (wg wykonanej pracy). Dla porównania w analogicznym okresie 2016 r. udział ten kształtował się na nieco niższym poziomie: 5,73% (wg masy) i 8,62% (wg wykonanej pracy).

W III kwartale 2017 roku kolejowe przewozy intermodalne wykonywało 13 przewoźników: Captrain Polska Sp. z o.o., CTL Logistics Sp. z o.o., DB Cargo Polska S.A., Ecco Rail Sp. z o.o., Eurotrans Sp. z o.o., Karpiel Sp. z o.o., Koleje Czeskie Sp. z o.o., Lotos Kolej Sp. z o.o., LTE Polska Sp. z o.o., PKP Cargo S.A., PKP LHS Sp. z o.o., Polzug Intermodal Polska Sp. z o.o. oraz Rail Polska Sp. z o.o. Ponad połowę rynku pod względem udziałów w wykonanej pracy przewozowej posiada PKP Cargo, kolejnymi są DB Cargo Polska (ponad 22%) i Lotos Kolej (ponad 12%).

Najnowsze dane kwartalne dotyczące kolejowych przewozów intermodalnych są dostępne na stronie internetowej Urzędu Transportu Kolejowego w zakładce Statystyka przewozów towarowych.

do góry