Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Ankieta dotycząca praw pasażerów

01.12.2017

Doświadczenia zwykłych pasażerów mogą posłużyć jako źródło cennych informacji dla Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. ETO prowadzi właśnie kontrolę dotyczącą praw pasażerów. Na podstawie jej rezultatów Trybunał będzie mógł sformułować zalecenia, które przyczynią się do lepszego uregulowania i egzekwowania praw pasażerów.

Europejski Trybunał Obrachunkowy rozpoczyna weryfikację przestrzegania praw pasażerów w różnych gałęziach transportu publicznego. Jednym z jej elementów jest ankietowe badanie świadomości podróżnych o przysługujących im prawach.

W tym celu ETO przygotował anonimową ankietę, dostępną również w języku polskim. Ma ona na celu ustalenie, w jakim stopniu pasażerowie są świadomi przysługujących im praw podczas podróży, a także zebranie informacji na temat ich doświadczeń.

Ankietę można wypełnić na stronie internetowej Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.

 

do góry