Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Alerty bezpieczeństwa w listopadzie 2017 r.

28.11.2017

W ostatnich dniach Urząd Transportu Kolejowego opublikował dwa alerty otrzymane od krajowych władz bezpieczeństwa z Holandii i z Francji.

Pierwszy z nich został opublikowany 13 listopada 2017 r.  i dotyczy powstawania pęknięć na wózkach typu AFR 22. Agencja Kolejowa Unii Europejskiej poleciła krajowym dysponentom wagonów weryfikację wózków tego typu, użytkowanych w ich taborze.

Według danych dostępnych w rejestrze pojazdów kolejowych (NVR - ang. National Vehicle Register) w Polsce nie ma zarejestrowanych pojazdów z takimi wózkami  Jednakże w przypadku pojawienia się na polskiej sieci kolejowej wagonu wyposażonego w wózki typu AFR 22 należy zwrócić szczególną uwagę na jego stan techniczny, zwłaszcza w obszarach wskazanych w treści alertu.

Drugi alert, opublikowany 8 listopada 2017 r. w systemie  Informacji Bezpieczeństwa (SIS) przez krajową władzę bezpieczeństwa Holandii , dotyczy grzania się kompozytowych wstawek hamulcowych typu LL w przypadku zablokowania hamulca. Wzrost temperatury kompozytowych wstawek może prowadzić do ich zapalenia, co z kolei może doprowadzić do odkształcenia się powierzchni tocznej koła zagrażając wykolejeniem.

UTK apeluje do przewoźników kolejowych, eksploatujących wagony z kompozytowymi wstawkami hamulcowymi typu LL, o zwrócenie szczególnej uwagi na możliwość występowania tego typu problemu i ujęcia go w procesie analizy ryzyka.  Prosimy również o bieżące przekazywanie informacji o problemach związanych z użytkowaniem tych wstawek oraz zagrożeń zidentyfikowanych w wyniku prowadzonych analiz ryzyka na adres dbk@utk.gov.pl.

Szczegóły dotyczące alertów znajdują się w dziale Alerty bezpieczeństwa opublikowane w 2017 roku na stronie internetowej UTK.

 

 

do góry