Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Aplikacja do zbierania danych do rejestru obiektów infrastruktury usługowej

27.11.2017

Do 9 grudnia br. zarządzający obiektami infrastruktury usługowej mają obowiązek przekazać dane do nowopowstającego rejestru o obiektach infrastruktury usługowej. Pomoże im w tym aplikacja udostępniona w internecie przez Urząd Transportu Kolejowego.

Ustawa o transporcie kolejowym (Uotk) nakłada na zarządzającego obiektem infrastruktury usługowej obowiązek przekazania Prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego  danych o obiektach do rejestru obiektów infrastruktury usługowej. Rejestracji takiej podlegają wszystkie obiekty. W zgłoszeniu powinny znaleźć się takie informacje jak nazwy, siedziby oraz adresy właściciela, zarządzającego oraz operatora obiektu. Przekazywane dane powinny obejmować także informacje na temat sieci kolejowych, z którymi obiekt jest połączony, jak również zakresu usług, które mogą być świadczone w obiekcie. Zakres danych został opisany w art. 36h Uotk.

UTK opracował aplikację pozwalającą w prosty sposób przekazać wymagane dane przez internet. Dodatkową funkcjonalnością aplikacji jest możliwość wskazania lokalizacji obiektu infrastruktury usługowej na mapie. Poprzez aplikację można również przekazać Prezesowi UTK adres strony internetowej na której dostępny jest Regulamin obiektu. Będzie to wypełnienie obowiązku nałożonego na operatora obiektu w art. 36f ust 3 pkt 2 Uotk.

Operatorzy obiektów infrastruktury usługowej obowiązani są dostarczyć Prezesowi UTK te informacje nie później niż do 9 grudnia 2017 r. Zarządzający powinien dbać o aktualność danych. Do 30 czerwca 2018 r., na podstawie zebranych danych, Prezes UTK ma stworzyć Rejestr Obiektów Infrastruktury Usługowej.

Aplikacja dostępna jest pod adresem https://roiu.utk.gov.pl/.  Połączenie z aplikacją jest szyfrowane, co zapewnia pełną poufność przesyłanych danych. Wprowadzenie danych wymaga uprzedniej rejestracji w systemie, w tym podanie adresu e-mail. Na ten adres będzie wysłany kod aktywacyjny, który należy wpisać w formularzu aby zakończyć proces rejestracji.

Dodatkowych informacji udziela Departament Regulacji Rynku Kolejowego pod numerem 22 749 15 50, e-mail: utk@utk.gov.pl.

do góry