Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zatwierdzono projekty cenników na rozkład jazdy pociągów 2017/2018

24.11.2017

W listopadzie Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zatwierdził siedem projektów cenników w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej i/lub manewrowej na rozkład jazdy pociągów 2017/2018.

Pozytywną decyzję w sprawie zatwierdzenia projektów cenników w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej i manewrowej otrzymali następujący zarządcy:

  1. „Euroterminal Sławków” sp. z o.o.
  1. Cargotor sp. z o.o.

Pozytywną decyzję w sprawie zatwierdzenia projektów cenników w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej otrzymali następujący zarządcy:

  1. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
  2. Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.

Trzech użytkowników bocznic kolejowych przyjęło jako stawkę jednostkową opłaty manewrowej stawki jednostkowe opłaty podstawowej PKP PLK w rozkładzie jazdy pociągów 2016/2017 dla linii kolejowej, z którą jest połączona bocznica kolejowa danego zarządcy. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zatwierdził taki sposób ustalania stawki jednostkowej opłaty manewrowej dla:

  1. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Lublin Wrotków
  2.  Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe „Betrans” sp. z o.o.
  3. Wagon Opole sp. z o.o.

Zgodnie z § 24 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie udostępniania infrastruktury kolejowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 755), jeżeli zarządca nie zarządza linią kolejową, może stosować opłatę manewrową w wysokości określonej dla linii kolejowej, z którą zarządzana przez niego droga kolejowa jest połączona.

Zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego cenniki wejdą w życie w terminie 30 dni od dnia doręczenia zarządcy decyzji zatwierdzającej projekt cennika.

Decyzje zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Na bieżąco procedowane są kolejne wnioski zarządców infrastruktury dotyczące zatwierdzenia projektów cenników w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej lub manewrowej na rozkład jazdy pociągów 2017/2018.

Prezes UTK sprawuje nadzór nad poprawnością ustalania
i pobierania przez zarządców opłat za udostępnianie infrastruktury. Odpowiada za zgodność z obowiązującymi  przepisami prawa  projektu cennika zarządcy w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej i manewrowej obejmującego kalkulację wysokości zastosowanych stawek cząstkowych i współczynników.

 

 

 

 

do góry