Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Obowiązek posiadania statutu sieci kolejowej i statutu obiektu infrastruktury usługowej

20.11.2017

Za trzy tygodnie mija termin przygotowania statutów sieci kolejowych i obiektów. Każdy zarządca, również użytkownik bocznicy kolejowej, ma obowiązek opracować taki statut. Obowiązek ten nie zależy od statusu zarządzanej sieci.

Termin opracowania statutu sieci mija 9 grudnia 2017 r.  W dokumencie tym zarządca wskazuje zarządzane przez siebie linie kolejowe, bocznice kolejowe oraz inne drogi kolejowe, a także określa, które z nich stanowią infrastrukturę udostępnianą, a które nieczynną lub prywatną.

Statut może być opracowany w dowolnej formie, ważne żeby zawierał wszystkie wymagane informacje wskazane w ustawie o transporcie kolejowym. Brak statutu sieci jest równoznaczny z nadaniem zarządzanej infrastrukturze statusu infrastruktury nieczynnej.

Dokument z zakresu bezpieczeństwa nie determinuje statusu infrastruktury kolejowej oraz decyzji w zakresie udostępniania przez jej właściciela lub zarządcę. Dopóki bocznica będzie służyć wyłącznie realizacji potrzeb swojego właściciela lub zarządcy (np. bocznice elektrowni, zakładów chemicznych, hut i kopalń) może ona zostać określona jako prywatna i być zwolniona z obowiązku udostępniania.

Status infrastruktury w zakresie jej udostępniania będzie wynikał z podjętej decyzji przez właściciela infrastruktury i zapisów zawartych w statucie sieci kolejowej. W przypadku podjęcia decyzji o udostępnianiu dróg kolejowych należy spełnić pozostałe wymagania z zakresu regulacji m.in. opracowanie regulaminu, opracowanie i uzgodnienie cennika dostępu – skalkulowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pomocnym narzędziem w opracowywaniu statutu sieci kolejowej może być aplikacja przygotowana przez UTK opublikowana na stronie internetowej Urzędu pod adresem roik.utk.gov.pl.

Ten sam termin dotyczy również przygotowania statutów obiektów infrastruktury usługowej. Zgodnie z ustawą o transporcie kolejowym obiekty takie powinny być udostępniane, a każdy z nich powinien mieć statut oraz regulamin dostępu do obiektu wraz z cennikiem. Usługi świadczone przez obiekt infrastruktury usługowej mogą być wykonywane we współpracy z innymi przedsiębiorcami. Kwestia umów, formy i zakresu takiej współpracy nie jest regulowana przez przepisy. Istotne jest, by informacja o realizowaniu usług we współpracy z podmiotami zewnętrznymi znajdowała się w statucie lub w regulaminie.

 

do góry