Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Ponad 200 użytkowników stworzyło status infrastruktury dzięki aplikacji UTK

14.11.2017

Urząd Transportu Kolejowego udostępnił aplikację ułatwiająca stworzenie statutu sieci kolejowej. Jest to narzędzie wspomagające realizację obowiązku ustawowego. Przez niecały miesiąc skorzystało z niej ponad 200 użytkowników.

Do 9 grudnia 2017 r. każdy zarządca infrastruktury kolejowej, również użytkownik bocznicy, ma obowiązek sporządzić statut sieci kolejowej. Jest to dokument w którym zarządca wskazuje zarządzane przez siebie linie, bocznice oraz inne drogi kolejowe, a także określa, które z nich stanowią infrastrukturę udostępnianą, nieczynną lub prywatną. Statut może być opracowany w dowolnej formie. Ważne, żeby zawierał wszystkie informacje wskazane w ustawie o transporcie kolejowym. Te wymagania pomaga spełnić aplikacja przygotowana przez UTK opublikowana w internecie pod adresem roik.utk.gov.pl.

Po wprowadzeniu danych aplikacja generuje tabelę z zestawieniem danych o poszczególnych obiektach. Tak zebrane dane to już gotowy statut sieci, który należy wydrukować (można to zrobić z poziomu aplikacji rozwijając listę „infrastruktura kolejowa” i wybierając opcję „wydruk”) . Statut powinien zostać podpisany przez upoważnioną do tego osobę w przedsiębiorstwie. Dokument taki pozostaje u zarządcy i może być weryfikowany jako jeden z elementów kontroli prowadzonej przez Prezesa UTK po 9 grudnia 2017r.

Nie ma obowiązku informowania Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego o nadaniu przez zarządcę statusu zarządzanej infrastrukturze  (statusu linii kolejowej, statusu bocznicy kolejowej). Prezes UTK nie ma też kompetencji zatwierdzania statutu sieci kolejowej i statutu obiektu. Dlatego dokumentów tych nie należy przesyłać  do UTK.

do góry