Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Ostatni dzwonek na wymianę praw kierowania na licencję i świadectwo maszynisty

18.10.2017

Blisko 4 tysiące maszynistów nie złożyło jeszcze wniosków o wydanie licencji maszynisty. Prawa kierowania pojazdem kolejowym wydane na podstawie rozporządzenia z 2004 r. stracą ważność za rok - 29 października 2018 r. Po tym terminie pracując na stanowisku maszynisty konieczne będzie posiadanie licencji i świadectwa maszynisty.

Do końca września 2017 r. do UTK wpłynęło 13 284 wniosków o wydanie licencji maszynisty. W tym czasie wydano 12 789 kart licencji maszynisty.

Urząd Transportu Kolejowego prosi przedsiębiorców zatrudniających maszynistów, aby maksymalnie przyspieszyli składanie wniosków o wydanie licencji maszynisty dla swoich pracowników. By ułatwić i przyspieszyć składanie wniosków UTK wdrożył internetowy System Obsługi Licencji Maszynistów (SOLM).

Maszyniści, korzystając z systemu SOLM, mogą złożyć wniosek samodzielnie. Może też zrobić to za nich ich pracodawca. Liczba dokumentów do wydania nadal jest duża, dlatego zachęcamy wszystkich do jak najszybszego składania wniosków.

Urząd jest przygotowany do sprawnej obsługi procesu wydawania licencji maszynistom. Na początku tego roku został wdrożony nowoczesny System Obsługi Licencji Maszynistów. SOLM ułatwia i przyspiesza składanie wniosków o wydanie licencji. Zastosowane rozwiązania informatyczne, takie jak kreator i sprawdzanie poprawności danych, zmniejszają liczbę błędnie składanych wniosków i znacząco przyspieszają proces wydawania licencji. SOLM ułatwia także komunikację pracowników UTK z wnioskodawcami i instytucjami działającymi w imieniu wnioskodawcy. Wnioski można złożyć poprzez ePUAP albo wypełnić w kreatorze, wydrukować i podpisane przesłać do urzędu.

Przypominamy, że w celu wymiany prawa kierowania pojazdem kolejowym na licencję maszynisty, należy złożyć następujące dokumenty:

 • wypełniony i podpisany wniosek o wydanie licencji maszynisty;
 • kserokopię prawa kierowania pojazdem kolejowym;
 • kserokopię aktualnego zaświadczenia lekarskiego;
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (np. paszportu);
 • aktualne zdjęcie wnioskodawcy (kolorowe lub czarno-białe) o wymiarach 35 x 45 mm (forma zdjęcia paszportowego), podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem;
 • dowód wpłaty albo przelewu.

Wszelkie informacje dotyczące procesu wydawania licencji dla maszynisty dostępne są na stronie internetowej UTK w dziale Maszyniści. Dodatkowe informacje na temat prowadzonych postępowań, można uzyskać pod nr. tel. 22 749 14 70. Infolinia dla Wnioskodawców i podmiotów działających w ich imieniu jest dostępna w dni robocze w godz. 14:30 – 16:15.

Terminowa realizacja spraw wyeliminuje ryzyko niewydania licencji dla maszynistów w ustawowym terminie. Wymaga to spełnienia dwóch podstawowych warunków:

 1. przestrzegania przez podmioty harmonogramów, które same ustaliły oraz
 2. składania kompletu poprawnych dokumentów - wniosku i załączników.

Przedsiębiorstwa, które nie przestrzegają przyjętych przez siebie założeń powinny zweryfikować swoje harmonogramy. Te, które jeszcze nie rozpoczęły wymiany dokumentów, powinny jak najszybciej ją rozpocząć, bowiem początki są najtrudniejsze – pierwsze wnioski zawierają najwięcej błędów. Prezes UTK stale monitoruje liczbę wpływających wniosków i będzie informował o zagrożeniach, podmioty w których mogą one wystąpić.

Również wydawanie świadectw maszynistów przez przewoźników kolejowych i zarządców infrastruktury jest procesem czasochłonnym. W celu jego usprawnienia wskazane jest wcześniejsze utworzenie:

 1. rejestru świadectw maszynistów;
 2. harmonogramu realizacji badań okresowych, w celu uniknięcia dublowania badań lekarskich.

Osoby, które po 29 października 2018 r. będą pracowały jako maszyniści powinny, w terminie kolejnych badań okresowych, zrobić badania w celu uzyskania świadectwa maszynisty i po ich przejściu powinny mieć zabierane prawa kierowania pojazdem kolejowym, a w zamian otrzymywać świadectwa maszynisty. Pracodawcy, którzy nie będą kontrolowali terminów badań muszą liczyć się z tym, że przed 29 października 2018 r., będą musieli skierować swoich pracowników na dodatkowe badania.

Podstawa prawna - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe (Dz. U. Nr 212, poz. 2152, z późn. zm.)

Wzór Rejestru świadectw maszynistów określa załącznik 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie świadectwa maszynisty (Dz. U. poz. 212 z późn. zm.).

do góry