Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wzajemne honorowanie biletów PKP Intercity i Kolei Mazowieckich

27.09.2017

Od 20 września 2017 r. dla połączeń PKP Intercity oraz Kolei Mazowieckich - KM obowiązują nowe zasady wzajemnego honorowania biletów. Do tej pory wzajemne honorowanie biletów w sytuacjach awaryjnych mogło być kłopotliwe. Osiągnięcie porozumienia było możliwe między innymi dzięki inicjatywie Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Jedną z najważniejszych zmian jest korzystna dla pasażerów modyfikacja zasad udokumentowania prawa do odbycia przejazdu pociągiem drugiego przewoźnika. Dotychczas w przypadku zarządzenia wzajemnego honorowania biletów, to na pasażerach spoczywał obowiązek udania się np. do kasy biletowej w celu uzyskania poświadczenia o opóźnieniu pociągu lub utracie połączenia oraz potwierdzenie prawa do odbycia podróży pociągiem innego przewoźnika. Obecnie to pracownicy drużyn konduktorskich będą zobowiązani do uzyskania takich informacji, bez angażowania w ten proces podróżnych. Należy jednak pamiętać, że jeśli honorowanie biletów nie zostanie zarządzone, pasażerowie nie mogą jechać na podstawie biletu na połączenie drugiego przewoźnika.

Ponadto spółki zobowiązały się do ścisłej współpracy w przypadku konieczności udzielenia pomocy pasażerom z niepełnosprawnością i o ograniczonej możliwości poruszania się.

Aneks zawarty 18 września 2017 r. jest efektem uzgodnień pomiędzy przewoźnikami, które zostały podjęte po interwencji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Do Urzędu docierały sygnały od pasażerów, którzy w sytuacjach awaryjnych, pomimo zakupionych biletów i ustalonych zasad wzajemnego honorowania biletów, mieli problemy podczas korzystania z usług drugiego przewoźnika. Prezes UTK zainicjował spotkanie przedstawicieli spółek, podczas którego ustalono dodatkowe zasady wzajemnego honorowania biletów.

Zasady honorowania biletów Kolei Mazowieckich w pociągach PKP Intercity

Zawarty aneks przewiduje, że w przypadku wystąpienia:

 • nieplanowanego odwołania pociągu (wynikającego z przyczyn innych niż zmiana rozkładu jazdy);
 • przewidywanego opóźnienia pociągu przekraczającego 40 minut;
 • utraty połączenia przewidzianego w rozkładzie jazdy,

PKP Intercity może – w zależności od okoliczności – w uruchamianych pociągach zarządzić honorowanie biletów Kolei Mazowieckich w ramach przewozu zastępczego. Informacja dotycząca czasu trwania i zakresu honorowania biletów KM jest podawana do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty. W takim przypadku podróżny, posiadając ważny bilet na przejazd pociągiem Kolei Mazowieckich, ma prawo:

 • odbyć przejazd pociągiem uruchamianym przez PKP Intercity do stacji docelowej wskazanej na bilecie Kolei Mazowieckich lub do stacji pośredniej leżącej na drodze przewozu, jeżeli pociąg uruchamiany przez PKP Intercity nie dojeżdża do stacji docelowej;
 • powrócić do stacji wyjazdu wskazanej na bilecie Kolei Mazowieckich pociągiem uruchamianym przez PKP Intercity lub do stacji pośredniej leżącej na drodze przewozu, jeżeli pociąg uruchamiany przez PKP Intercity nie dojeżdża do tej stacji.

Podróżni z biletami Kolei Mazowieckich, którzy zamierzają skorzystać z przejazdu pociągiem PKP Intercity, powinni przed lub bezpośrednio po wejściu do pociągu PKP Intercity zgłosić drużynie konduktorskiej zamiar takiego przejazdu. W takim przypadku nie wydaje się biletu dodatkowego na miejsce do siedzenia. Podróżny może zająć wolne miejsce do siedzenia, ale wyłącznie do czasu zgłoszenia się osoby posiadającej bilet ze wskazaniem tego miejsca.

Zasady wzajemnego honorowania biletów nie obejmują:

1. przewozu pasażerów z biletami Kolei Mazowieckich w:

a) pociągach międzynarodowych,
b) wagonach klasy 1,
c) wagonach sypialnych (WL) i z miejscami do leżenia (Bc),
d) pociągach Express InterCity Premium (EIP);

2. przypadków:

a) odwołania pociągu Kolei Mazowieckich trwającego dłużej niż 24 godziny,
b) opóźnienia/odwołania pociągu lub utraty połączenia zaistniałych w związku ze strajkiem.

Zasady honorowania biletów PKP Intercity w pociągach Kolei Mazowieckich

W pociągach Kolei Mazowieckich, z wyjątkiem pociągów:

 • „Słoneczny”, kursującego w relacji Warszawa Zachodnia – Gdynia Główna – Warszawa Zachodnia,
 • „Dragon”, kursującego w relacji Warszawa Wschodnia – Kraków Główny – Warszawa Wschodnia,

honorowane są następujące bilety ważne na przejazd pociągami uruchamianymi przez PKP Intercity:

 1. jednorazowe – wyłącznie na odcinku Warszawa Zachodnia – Warszawa Wschodnia, o ile dotyczy to końcowego odcinka przejazdu określonego na tych biletach,
 2. sieciowe – wydane w formie plastikowych Kart Intercity, ważne w pociągach TLK i EIC (wg taryfy N, z ulgą 50%),
 3. na przejazd w komunikacji międzynarodowej wg taryfy SCIC-NRT i SCIC-TWZ oraz bilety typu Pass (Inter Rail, Eurail, European East Pass).

Ponadto wszystkie ważne bilety PKP Intercity honorowane są w pociągach uruchamianych przez Koleje Mazowieckie w przypadku wystąpienia:

 • nieplanowanego odwołania pociągu (wynikającego z przyczyn innych niż zmiana rozkładu jazdy),
 • przewidywanego opóźnienia pociągu przekraczającego 40 minut,
 • utraty połączenia przewidzianego w rozkładzie jazdy.

Koleje Mazowieckie mogą zarządzić honorowanie biletów PKP Intercity w ramach przewozu zastępczego. Informacja dotycząca czasu trwania i zakresu honorowania biletów PKP Intercity jest podawana do wiadomości w  zwyczajowo przyjęty sposób. W takim przypadku podróżny na podstawie biletu na przejazd pociągiem PKP Intercity ma prawo:

 • jechać pociągiem Kolei Mazowieckich do stacji docelowej wskazanej na bilecie lub do stacji pośredniej leżącej na drodze przewozu, jeżeli pociąg Kolei Mazowieckich nie dojeżdża do stacji docelowej;
 • powrócić do stacji wyjazdu wskazanej na bilecie PKP Intercity pociągiem Kolei Mazowieckich lub do stacji pośredniej leżącej na drodze przewozu, jeżeli pociąg nie dojeżdża do tej stacji.

Podróżni z biletami PKP Intercity, którzy zamierzają skorzystać zastępczo z przejazdu pociągiem Kolei Mazowieckich, powinni przed lub bezpośrednio po wejściu do pociągu Kolei Mazowieckich zgłosić drużynie konduktorskiej zamiar takiego przejazdu.

Powyższe zasady honorowania nie obejmują:

 1. odwołania pociągu PKP Intercity trwającego dłużej niż 24 godziny,
 2. opóźnienia/odwołania pociągu lub utraty połączenia zaistniałych w związku ze strajkiem.

Szczegółowe informacje na temat wzajemnego honorowania biletów można również znaleźć na stronach internetowych PKP Intercity oraz Kolei Mazowieckich.

 

do góry