Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wagony coraz młodsze - tabor w 2016 roku

19.09.2017

Przewoźnicy towarowi zwiększyli liczbę posiadanych lokomotyw i wagonów. Odwrotny trend dało się zauważyć w 2016 roku u przewoźników pasażerskich - ci pozbywali się najstarszego taboru. Średni wiek wagonu pasażerskiego w 2016 roku wyniósł 24,8 roku. To wynik o dwa lata niższy w porównaniu z rokiem 2015.

Przewoźnicy pasażerscy w 2016 roku zmniejszyli liczbę taboru znajdującego się w ich dyspozycji. Wycofywali ze stanu głównie nieużywane od lat zespoły trakcyjne i wagony, których naprawa byłaby nieopłacalna. Wliczono tu również wagony wchodzących w skład spalinowych i elektrycznych zespołów trakcyjnych, posiadających więcej niż jeden człon. Spadek ich liczby związany był głównie z wycofaniem części najbardziej popularnych składów EN57 (81 szt.) oraz ze sprzedażą części wagonów.

Średni wiek wagonów pasażerskich (w tym członów spalinowych i elektrycznych zespołów trakcyjnych) w 2016 wyniósł 24,8 roku (26,8 w 2015 roku). Dla samych elektrycznych zespołów trakcyjnych było to  27,6 roku (względem 28,8 lat w 2015 roku). Spadek średniego wieku wagonów związany był z coraz większym udziałem członów elektrycznych zespołów trakcyjnych: w  2012 roku stanowiły nieco ponad 50%, by w 2016  wynieść prawie 60%. W przypadku wagonów nie stanowiących części zespołów trakcyjnych średni wiek wyniósł 28,5 roku.

Inną tendencję można było zaobserwować w 2016 roku wśród przewoźników towarowych. Wzrosła liczba zarówno lokomotyw (o 95), jak i wagonów (o 693). Taki wzrost związany był głównie z pozyskaniem taboru przez przewoźników spoza grupy PKP. Spółki grupy PKP najczęściej pozbywały się wagonów i lokomotyw . Średni wiek lokomotyw na koniec 2016 r. wyniósł 36,1 roku (35,9 w roku 2015), a wagonów 30,2 roku (wartość wzrosła o 1,1 w porównaniu z 2015 rokiem).

Szczegółowe dane na temat taboru można znaleźć w dokumencie „Sprawozdanie z funkcjonowania rynku transportu kolejowego w 2016 r.

  • Infografika - tabor w 2016 r.
    Infografika - tabor w 2016 r.
do góry