Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Cenniki zarządców infrastruktury za dostęp do torów

09.09.2017

Część zarządców infrastruktury w rozkładzie jazdy 2017/2018 pozostaje przy cennikach dostępu z tego roku. Takie informacje przekazali do Urzędu Transportu Kolejowego. Prezes UTK odmówił wcześniej zatwierdzenia przedłożonych cenników, ponieważ uznał, że projekty cenników były niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał 8 decyzji odmawiających zatwierdzenie projektów cenników w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej i manewrowej na rozkład jazdy pociągów 2017/2018. Czterech zarządców: Euroterminal Sławków sp. z o.o., Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, Pomorska Kolej Metropolitarna S.A. oraz Cargotor sp. z o.o. ponownie opracowało projekt cennika i w sierpniu 2017 r. przedłożyło je do akceptacji.

PKP PLK oraz PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście poinformowały, że będą stosować na rozkład jazdy pociągów 2017/2018 cennik obowiązujący w dotychczasowym rozkładzie jazdy pociągów (2016/2017).

CTL Maczki Bór S.A. oraz Jastrzębska Spółka Kolejowa sp. z o.o. złożyło oświadczenie, że zgodnie z art. 33 ust 22 ustawy o transporcie kolejowym rezygnują z opracowania projektu cennika i będą stosować cennik obowiązujący w dotychczasowym rozkładzie jazdy (2016/2017).

Czterech kolejnych zarządców infrastruktury: PMT Linie Kolejowe sp. z o.o., Kopalnia Piasku Kotlarnia – Linie Kolejowe sp. z o.o., Infra SILESIA Spółka Akcyjna oraz UBB Polska sp. z o.o. oświadczyło, że nie będą składać cenników do zatwierdzenia przez Prezesa UTK. Mają do tego prawo w związku z wcześniejszym uznaniem przez Komisję Europejską ich infrastruktury za lokalną infrastrukturę kolejową niemającą strategicznego znaczenia dla funkcjonowania rynku kolejowego. Uprawnienie to wynika z art. 35a ust. 1 pkt 3 ustawy o transporcie kolejowym.

W sierpniu do Urzędu Transportu Kolejowego wpłynęły wnioski trzech nowych zarządców infrastruktury kolejowej, którzy przedłożyli do zatwierdzenia projekty cenników. Są to PGE GIEK SA Oddział Elektrociepłownia Lublin Wrotków, PGE GIEK SA Oddział Elektrociepłownia Gorzów oraz Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe „Betrans” sp. z o.o. oraz Wagon Opole sp. z o.o.

Zgodnie z Ustawą o transporcie kolejowym Prezes UTK zatwierdza projekt cennika w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej i manewrowej w terminie 90 dni od dnia jego otrzymania albo odmawia zatwierdzenia w przypadku stwierdzenia jego niezgodności z obowiązującymi przepisami. Sposób ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej i manewrowej musi być zgodny z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 kwietnia 2017 roku w sprawie udostępniania infrastruktury kolejowej.

Wszystkie decyzje wydawane przez Prezesa UTK w sprawach stawek są publikowane w Dzienniku Urzędowym Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

do góry