Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kolej coraz bezpieczniejsza - sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa w 2016 r.

08.09.2017

Zmniejszenie liczby wypadków na liniach kolejowych prawie o 9% przy jednocześnie zwiększonej pracy eksploatacyjnej oraz mniejszej liczbie ofiar śmiertelnych o ponad 25%. To obraz bezpieczeństwa transportu kolejowego w ubiegłym roku. Urząd Transportu Kolejowego opublikował „Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa kolejowego w 2016 r.”

UTK co roku oblicza tzw. miernik wypadków, porównując liczbę wypadków na liniach kolejowych do wykonanej pracy eksploatacyjnej. W 2016 r. wartość miernika wypadków jest niższa o 0,43 od wartości z 2015 r. i wynosi 2,49. Świadczy to o zwiększeniu się poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Podkreślić należy, że wartość miernika za miniony rok jest najniższa na przestrzeni ostatnich 9 lat.

- Rok 2016 należy ocenić pozytywnie w kontekście bezpieczeństwa. Nie można jednak zapominać, że bezpieczeństwo jest pochodną jakości w transporcie kolejowym, a ta jakość tworzona jest codzienną pracą i zaangażowaniem wszystkich osób związanych z transportem kolejowym – ocenił Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Od ubiegłego roku zdarzenia na bocznicach kolejowych są wliczane do ogólnej liczby zdarzeń. Wzrósł poziom zgłoszeń incydentów kolejowych czyli zdarzeń o najniższych konsekwencjach, które w poprzednich latach były mocno niedoszacowane. Stąd w 2016 roku zarejestrowano 837 incydentów, czyli o ponad 65% więcej niż w roku poprzednim. - Należy odnieść się jednoznacznie pozytywnie do wzrostu identyfikacji tej kategorii zdarzeń jako do efektu wdrażania kultury bezpieczeństwa w transporcie –stwierdził Ignacy Góra. - Ta idea jest mi szczególnie bliska, jako podstawowego narzędzia do proaktywnego zarządzania bezpieczeństwem -dodał.

Oprócz raportowania Urząd Transportu Kolejowego proponuje rozwiązania, których celem jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. Prezes UTK zainicjował prace nad innowacyjnym projektem „Centrum Monitorowania Maszynistów”. Ma ono wzmocnić i usprawnić proces egzaminowania poprzez niezależną i obiektywną weryfikację posiadanej wiedzy i umiejętności prowadzących pojazdy kolejowe. UTK  doszedł też do wniosku, że występuje konieczność rozpoczęcia prac nad rozwiązaniami technicznymi zabezpieczającymi przed błędami popełnianymi przez człowieka. Takie rozwiązanie uzupełniłoby tę cześć sieci kolejowej, na której nie będzie wdrażany system ERTMS.

Obowiązek publikacji Sprawozdania wynika z nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym z 2015 r. W sposób kompleksowy przedstawia ono zagadnienia związane z bezpieczeństwem ruchu kolejowego w minionym roku ze wskazaniem trendów i zmian w poszczególnych obszarach.

Sprawozdanie powstało w oparciu o informacje na bieżąco przekazywane Urzędowi przez przedsiębiorców kolejowych, m.in. poprzez zawiadomienia o zdarzeniach kolejowych, protokoły ustaleń końcowych oraz sprawozdania i roczne raporty w sprawie bezpieczeństwa. Osobny raport na temat funkcjonowania rynku transportu kolejowego został opublikowany w lipcu 2017 r.

Dokument można pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Transportu Kolejowego w wersji do przeglądania na ekranie komputera lub urządzenia mobilnego (plik PDF o wielkości 3,6 MB) oraz w wersji do druku (PDF o wielkości 27,3 MB).

  • Liczba wypadków w stosunku do pracy eksploatacyjnej w latach 2008-2016
do góry