Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Alert bezpieczeństwa – problemy z kompozytowymi wkładkami hamulcowymi

06.09.2017

Alert dotyczy problemów z hamowaniem wagonów wyposażonych w kompozytowe wstawki hamulcowe typu C810 w warunkach zimowych. 30 sierpnia 2017 r. opublikowała go Szwedzka NSA w Systemie Informacji Bezpieczeństwa (SIS), zarządzanym przez Agencję Kolejową Unii Europejskiej.

Istnieje ryzyko występowania podobnych problemów z kompozytowymi wstawkami hamulcowymi  w Polsce. Dlatego Urząd Transportu Kolejowego zwraca się do przedsiębiorstw kolejowych o informację o liczbie eksploatowanych pojazdów kolejowych wyposażonych w kompozytowe wstawki hamulcowe typu C810.

W przypadku eksploatowania  pojazdów z kompozytowymi wstawkami hamulcowymi  UTK apeluje także do przewoźników kolejowych o zwrócenie szczególnej uwagi na kwestię zagrożeń wynikających z możliwej redukcji siły hamującej, szczególnie w niesprzyjających warunkach pogodowych. 

Prosimy również o bieżące przekazywanie informacji nt. problemów związanych z ich użytkowaniem oraz zagrożeń zidentyfikowanych w wyniku prowadzonych analiz ryzyka na adres dbk@utk.gov.pl.

Szczegóły dotyczące alertu znajdują się w dziale Alerty bezpieczeństwa opublikowane w 2017 roku na stronie internetowej UTK.

 

 

 

 

 

 

 

do góry