Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kolejne wzrosty w przewozach intermodalnych

06.09.2017

Urząd Transportu Kolejowego podsumował II kwartał 2017 roku w przewozach intermodalnych. Od kwietnia do czerwca 2017 roku przewoźnicy przetransportowali blisko 264 tysiące sztuk jednostek, co stanowiło blisko 406,5 tysiąca TEU. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku ich liczba wzrosła o 16,12% (wg TEU o 18,58%).

Przewozy intermodalne systematycznie wzrastają. W II kwartale 2017 r. w stosunku do II kwartału 2016 r. wzrosły wszystkie parametry przewozowe. Łączna masa w przewozach intermodalnych w II kwartale 2017 roku wyniosła ponad 3,545 mln ton, a wykonana praca przewozowa ponad 1,3 mld tonokilometrów. Udział przewozów intermodalnych w rynku kolejowym po I półroczu 2017 r. osiągnął poziom 6,22% (wg masy) i 10,1% (wg wykonanej pracy). Dla porównania w analogicznym okresie 2016 r. kształtował się na poziomie 5,79% (wg masy) i 8,61% (wg wykonanej pracy).

W II kwartale 2017 roku kolejowe przewozy intermodalne realizowało 15 licencjonowanych przewoźników, w tym: PKP Cargo S.A., PKP LHS Sp. z o.o., Lotos Kolej Sp. z o.o., DB Cargo Polska S.A., CTL Logistics Sp. z o.o., Rail Polska Sp. z o.o., Captrain Polska Sp. z o.o., Polzug Intermodal Polska Sp. z o.o.,  Ecco Rail Sp. z o.o., Eurotrans Sp. z o.o., Freightliner PL Sp. z o.o., Karpiel Sp. z o.o., Koleje Czeskie Sp. z o.o., LTE Polska Sp. z o.o. oraz Pol-Miedź Trans Sp. z o.o.

Dane kwartalne dotyczące kolejowych przewozów intermodalnych są dostępne w  dziale Statystyka przewozów towarowych.

  • Praca przewozowa w przewozach intermodalnych 2015-2017 (mln tono-km)
do góry