Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Punktualność przewozów towarowych - drugi kwartał 2017 r.

05.09.2017

W porównaniu z I kwartałem 2017 roku średni czas opóźnień pociągów towarowych w II kwartale zwiększył się z 427 minut do 496 minut.

W II kwartale 2017 roku punktualność kolejowych przewozów towarowych wyniosła 40,74% (względem 42,42% w I kwartale 2017 roku).  Największy odsetek stanowiły, podobnie jak w I kwartale 2017 roku pociągi opóźnione powyżej 120 minut, łącznie 73,1% wszystkich opóźnionych. Licencjonowani przewoźnicy kolejowi uruchomili w II kwartale 2017 roku blisko 116 tysięcy tras, a w I kwartale 2017 roku ponad 105 tysięcy tras (wzrost o 10,5%). W analizowanym okresie przewoźnicy kolejowi odwołali 5 994 pociągów.  

Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z wynikami dotyczącymi punktualności w przewozach towarowych za II kwartał 2017 roku. Dodatkowe informacje znajdą Państwo na stronie Punktualność przewozów towarowych w 2017 r. w dziale Statystyka przewozów towarowych.

do góry