Nawigacja

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Korzystanie z torów przejazdowych na infrastrukturze prywatnej

02.08.2017

Korzystanie z torów przejazdowych stanowiących dojazd do innej infrastruktury prywatnej lub obiektu infrastruktury usługowej, a będących składnikiem infrastruktury prywatnej innego zarządcy powinno być maksymalnie ułatwione i nie może dyskryminować żadnego z uczestników rynku - stwierdza w swoim stanowisku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Od 30 grudnia 2016 r., wraz z wejściem w życie nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym  zmianie uległy zasady udostępniania infrastruktury kolejowej. Po analizie sytuacji przedsiębiorców rynku kolejowego Prezes UTK  przygotował zalecenia w zakresie zasad korzystania z torów przejazdowych znajdujących się na infrastrukturze prywatnej, a stanowiących dojazd do innej infrastruktury prywatnej lub obiektu infrastruktury usługowej.

Wolą ustawodawcy było maksymalne ograniczenie regulacji obejmujących infrastrukturę prywatną oraz przedsiębiorców wykonujących na niej przewozy. Istnieją jednak przypadki, że wjazd na infrastrukturę prywatną i obiekty infrastruktury usługowej odbywa się po części infrastruktury prywatnej innego użytkownika. W ocenie Prezesa UTK należy zapewnić niedyskryminujący dostęp do torów przejazdowych jeżeli jest to niezbędne do świadczenia usług przewozowych danego przewoźnika.

Stanowiska Prezesa UTK dostępne są na stronie internetowej w zakładce Urząd/Stanowiska Prezesa UTK.

do góry