Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Audyt dostępności cyfrowej stron i wyszukiwarek internetowych dla pasażerów

20.07.2017

Urząd Transportu Kolejowego przeprowadzi audyt dostępności stron internetowych przewoźników kolejowych, zarządców infrastruktury oraz wyszukiwarek połączeń kolejowych. Dzięki niemu oceni, czy strony www stały się bardziej dostępne niż były w ubiegłych latach.

Prawo do informacji, w tym dostępnej cyfrowo, jest jednym z najważniejszych praw przysługujących pasażerom w transporcie kolejowym. Szczególne potrzeby w tym zakresie mają przede wszystkim osoby dotknięte dysfunkcjami wzroku i słuchu. Dlatego tak istotne jest projektowanie i wdrażanie rozwiązań, które będą nie tylko użyteczne, ale także dostępne dla wszystkich zainteresowanych – wyjaśnia Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Audyt będzie prowadzony zgodnie z wymaganiami standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) 2.0., czyli dokumentu rekomendowanego przez Europejską Agendę Cyfrową, oraz przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Zastosowanie tego standardu gwarantuje dostępność serwisów internetowych maksymalnie dużej liczbie użytkowników, w tym osób z niepełnosprawnością z dysfunkcjami motorycznymi i sensorycznymi.

Podsumowanie audytu, podobnie jak w latach ubiegłych, będzie stanowił raport obrazujący stopień dostępności stron i wyszukiwarek internetowych dedykowanych pasażerom. Audyt przeprowadza Fundacja „Widzialni”.

do góry